Arhiva noutăţilor

12 12 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Nistas GmbH c. Moldovei

La 12 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Nistas GmbH c. Moldovei (cererea nr. 30303/03).CEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecţia proprietăţii).

12 12 2006 Curtea Europeană a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererile Megadat.Com S.R.L. c. Moldovei

La data de 6 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea depusă de Megadat.Com S.R.L. (nr.21151/04) şi cererea depusă de Eduard Muşuc, Preşedintele Partidului Socialist Democrat din Moldova (nr. 42440/06).

11 12 2006 Ziua internaţională a drepturilor omului

La data de 10 decembrie în fiecare an comunitatea internaţională celebrează Ziua internaţională a drepturilor omului.

08 12 2006 Sporirea eficienţei CtEDO: Publicarea raportului Grupului de Înţelepţi

Consiliul Europei a publicat raportul Grupului de Înţelepţi din 15 noiembrie 2006 cu privire la eficienţa pe termen lung a mecanismului de control al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, inclusiv cu privire la efectele iniţiale ale Protocolului nr. 14.

08 12 2006 A fost numit noul Reprezentant al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

La 6 decembrie 2006, prin hotărâre de guvern, dl Vladimir GROSU a fost numit în funcţia de Agent Guvernamental. Dl Vladimir GROSU este fostul prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova şi lector superior la catedra de Drept Penal şi Criminologie a aceleiaşi facultăţi. El este doctor în drept.

07 12 2006 Lansarea unui nou proiect al organizaţiei

La 2 octombrie 2006 Organizaţia „Juriştii pentru drepturile omului” a început implementarea unui nou proiect susţinut de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia. Acest proiect are ca scop o mai bună informare a profesioniştilor şi a publicului larg despre sistemul european de protecţie a drepturilor omului.

06 12 2006 Publicarea listei persoanelor vinovate de condamnarea Moldovei la CEDO

La 6 decembrie 2006, ora 11.00, organizaţia „Juriştii pentru drepturile omului” în incinta Agenţiei de Presă „Infotag” (Chişinău, str. Cogîlniceanu 76) a făcut publică lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CEDO între 1 iunie 2005 şi 1 decembrie 2006.

30 11 2006 A fost ales noul Preşedinte al Curţii Europene a Drepturilor Omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales la 29 noiembrie noul său preşedinte. Acesta este Jean-Paul COSTA (judecător Francez). El a fost ales pentru un mandat de trei ani care va începe la 19 ianuarie 2007. Preşedintele Curţii a fost ales prin vot secret de către cei 46 de judecători ai Curţii.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54