Arhiva noutăţilor

12 02 2007 O nouă hotărâre privind prezumţia nevinovăţiei la CtEDO

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea în cauza Garycki c. Poloniei (cererea nr. 14348/02). CtEDO a decis, în unanimitate, că a avut loc violarea art. 6 § 2 al Convenţiei (prezumţia nevinovăţiei) deoarece o instanţă de judecată care a examinat recursul reclamantului la decizia de autorizare a arestului, a declarat că acesta a comis infracţiunile de care era învinuit până la pronunţarea sentinţei pe marginea fondului învinuirilor aduse lui.

07 02 2007 CEDO a pronunţat hotărârea în cauza Avramenko c. Moldovei

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie deoarece o hotărâre judecătorească nu a fost executată timp de aproape 21 de luni.

06 02 2007 CEDO a pronunţat hotărârea privind neînregistrarea statutului unei organizaţii neguvernamentale

La 1 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea sa în cauza Ramazanova şi alţii c. Azerbaïdjanului. Curtea a constatat că legislaţia Azerbaidjanului permitea autorităţilor să tergiverseze arbitrar procedura de înregistrare a organizaţiilor neguvernamentale prin prezentarea unor noi obiecţii. Prin urmare, legislaţia naţională care guvernează această chestiune nu reprezenta o „lege” în sensul Convenţiei.

31 01 2007 CEDO a publicat raportul de activitate pe anul 2006

La 25 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pe anul 2006. Conform acestui raport, în 2006 împotriva Moldovei au fost depuse 621 de cereri, 36 cereri au fost declarate admisibile şi 99 cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2006 Curtea Europeană a pronunţat 20 hotărâri contra Moldovei.

25 01 2007 Marea Cameră va examina cauza Guja c. Moldovei

La 23 ianuarie 2007 Camera a Patra a Curţii Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), a decis, în temeiul art. 30 al Convenţiei Europene, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curţii. Unica cauză moldovenească examinată conform acestei proceduri până acum a fost cauza Ilaşcu.

17 01 2007 Moldova a fost condamnată din nou la CEDO pentru tortură

La 16 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat două hotărâri în cauzele Bujniţa c. Moldovei si Pruneanu c. Moldovei. În cauza Bujniţa c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 (1) al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil), iar în cauza Pruneanu c. Moldovei - violarea art. 3 (interzicerea torturii) si a art. 13 al Conventiei (dreptul la un recurs efectiv).

15 01 2007 Moldova a fost condamnată la CEDO

La 9 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile sale în cauzele Kommersant Moldovy c. Moldovei (cererea nr. 41827/02) şi Mihalachi c. Moldovei (cererea nr. 37511/02). În cauza Kommersant Moldovy c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare) iar în cauza Mihalachi c. Moldovei CEDO a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecţia proprietăţii).

21 12 2006 Duma de Stat a Federaţiei Ruse a refuzat să ratifice Protocolul adiţional nr. 14 la CEDO

La şedinţa de miercuri, 20 decembrie 2006, Duma de Stat a Federaţiei Ruse a refuzat să ratifice Protocolul adiţional nr. 14 la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Acest Protocol a fost ratificat de toate statele membre ale Consiliului Europei, cu excepţia Federaţiei Ruse.

21 12 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărâreA Moisei c. Moldovei

La 19 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Moisei c. Moldovei (cererea nr. 14914/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil), a art. 1 Protocolul nr. 1 (protecţia proprietăţii) şi a art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv).

20 12 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o hotărâre importantă contra Moldovei

La 19 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Oferta Plus SRL c. Moldova (cererea nr. 14385/04). Doar prejudiciile materiale aduse reclamantului în aceste proceduri depăşeşte EUR 1,200,000.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54