Arhiva noutăţilor

12 04 2007 CtEDO a pronunţat hotărârea în cauza Ovciarov c. Moldovei

La 12 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Ovciarov c. Moldovei (cererea nr. 31228/02). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecţia proprietăţii) şi a acordat reclamantului cu titlu de daune materiale EUR 22,300, ce reprezenta preţul de piaţă al apartamentului acordat reclamantului, EUR 2,000 cu titlu de daune morale şi EUR 800 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

03 04 2007 CtEDO a pronunţat hotărârea în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei

La 3 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei (cererea nr. 39745/02). Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii), deoarece o hotărâre judecătorească în favoarea reclamantului nu a fost executată timp de aproape 58 de luni şi a acordat reclamantului EUR 1,943 (echivalentul a MDL 23,557 la ziua pronunţării hotărârii) cu titlu de prejudiciu material.

28 03 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Istratii şi alţii c. Moldovei

La 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Istratii şi alţii c. Moldovei (cererile nr. 8721/05, 8705/05 şi 8742/05). Curtea Europeană a constatat, în unanimitate, violarea art. 3, a art. 5 § 3 şi a art. 5 § 4 al Convenţiei şi a acordat reclamanţilor cu titlu de daune morale suma totală de EUR 15,000 şi alte EUR 4,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

13 03 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Castraveţ c. Moldovei

La 13 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Castraveţ c. Moldovei (cererea nr. 23393/05). Curtea a constatat violarea art. 5 § 3 şi 5 § 4 ale Convenţiei şi a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune morale şi EUR 2,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

07 03 2007 Au fost aleşi candidaţii la funcţia de judecător la CtEDO din partea Moldovei

La 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidaţi care urmează a fi propuşi Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcţia de judecător pe unul dintre aceştia.

27 02 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat două hotărâri contra Moldovei

La 27 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile sale în cauzele Moldovahidromaş c. Moldovei (cererea nr. 30475/03) şi Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 952/03). În cauza Moldovahidromaş c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenţiei şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie. În cauza Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova şi alţii c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 9 al Convenţiei, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie şi a art. 13 al Convenţiei.

26 02 2007 CtEDO a subliniat că în caz de maltratare, poliţiştii vinovaţi urmează a fi demişi

La 20 Februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Zeynep Özcan v. Turkey (cererea nr. 45906/99). În această cauză, CtEDO a subliniat că oficialii responsabili de maltratarea persoanelor aflate în detenţie urmează a fi demişi, cel puţin pentru o perioadă de timp. Curtea a mai subliniat că suspendarea executării pedepsei în privinţa acestor oficiali, inclusiv suspendarea interdicţiei de a exercita o anumită funcţie, nu este conformă exigenţelor articolului 3 al Convenţiei.

23 02 2007 Consiliul Europei a anunţat concursul pentru angajarea unui jurist moldovean la CtEDO

Consiliul Europei a anunţat despre suplinirea unui post de jurist moldovean la Grefa Curţii (aviz nr. e9/2007). Angajarea sa face pe o perioadă determinată. Cererile de participare, redactate în limba engleză sau franceză, pot fi depuse prin intermediul sistemului de aplicare on-line al Consiliului Europei până la 3 aprilie 2007.

16 02 2007 Un nou judecător urmează a fi ales din partea Moldovei la CtEDO

La 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 161 cu privire la Comisia pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit acestei hotărâri, până la 9 martie 2007, Comisia va selecta trei candidaţi la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Moldovei şi îi va prezenta Guvernului.

13 02 2007 CtEDO a obligat Guvernul să plătească unei companii suma de peste 30 000 euro

La 13 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (cererea nr. 31535/03). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecţia proprietăţii) şi a acordat reclamantului EUR 28,333 cu titlu de compensaţii materiale, EUR 2,000 cu titlu prejudiciu moral şi EUR 985 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54