Arhiva noutăţilor

12 06 2007 CtEDO a pronunţat hotărârea în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei

La 12 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 32558/03), în care a constatat violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare) şi a acordat reclamantului EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale, EUR 260 cu titlu de prejudicii materiale şi EUR 1,200 şi orice alte taxe care urmează a fi plătite din această sumă, cu titlu de costuri şi cheltuieli de reprezentare.

08 06 2007 CtEDO a pronunţat hotărârile Guţu c. Moldovei şi Malahov c. Moldovei

La 7 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat două hotărâri în cauzele Guţu c. Moldovei (cererea nr. 20289/02) şi Malahov c. Moldovei (cererea nr. 32268/02). În cauza Guţu c. Moldovei Curtea Europeană a constatat violarea art. 5 § 1, a art. 6 § 1, a art. 8 şi a art. 13 ale Convenţiei şi a acordat reclamantei suma totală de EUR 6,500. În cauza Malahov c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenţiei şi a acordat reclamantei suma totală de EUR 2,400.

04 06 2007 La 6 iunie 2007, vor avea loc audieri în cauza Guja c. Moldovei în faţa Marii Camere a CtEDO

La 21 martie 2001 Marea Cameră a Curţii a anunţat părţile că audierile în cauza Guja c. Moldovei vor avea loc miercuri, 6 iunie 2007, începând cu ora 9:00. Cauza Guja c. Moldovei reprezintă prima cerere examinată până acum de Curtea Europeană în care se discută despre dreptul funcţionarilor de a răspândi informaţii care demască acţiuni ilegale, cunoscute datorită exercitării funcţiilor de serviciu.

01 06 2007 CtEDO a respins cererile de retrimitere în Marea Cameră a 2 cauze contra Moldovei

La 23 mai 2007 colegiul din 5 judecători a respins cererea Guvernului Republicii Moldova şi, respectiv, cererea reclamantului de a retrimite spre examinare în Marea Cameră a Curţii cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04) şi, respectiv, cauza Pruneanu c. Moldovei (cererea nr. 6888/03). Ambele hotărâri au devenit definitive la această dată.

31 05 2007 CtEDO a radiat de pe rolul său cauza Boxan c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o decizie de radiere de pe rolul său în cauza Boxan c. Moldovei (cererea nr. 10722/02), în temeiul art. 37 § 1 (c) al Convenţiei.

11 05 2007 CtEDO a pronunţat hotărârile Modârcă c. Moldovei şi Mazepa c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat două hotărâri în cauzele Modârcă c. Moldovei (cererea nr. 14437/05) şi Mazepa c. Moldovei (cererea nr. 1115/02). În cauza Modârcă c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 § 1, a art. 5 § 3 şi a art. 5 § 4 al Convenţiei şi a acordat reclamantului suma totală de EUR 8,800. În cauza Mazepa c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenţiei, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie şi a art. 13 al Convenţiei şi a acordat reclamantei suma totală de EUR 3,000.

08 05 2007 Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului în Moldova

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, va întreprinde o vizită în Republica Moldova la 8 şi 9 mai 2007 în cadrul unei misiuni de contact.

02 05 2007 CtEDO a radiat de pe rol două cauze contra Moldovei

În temeiul acordurilor amiabile încheiate între reclamanţi şi Guvernul Republicii Moldova, la 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat două decizii de radiere de pe rolul său a cauzelor NESTOR c. Moldovei şi VOLGHIN c. Moldovei.

24 04 2007 CtEDO a pronunţat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza ASITO c. Moldovei

La 24 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza ASITO c. Moldovei (cererea nr. 40663/98). După pronunţarea hotărârii ASITO c. Moldovei din 08.11.2005 Curtea a fost notificată despre încheierea unui acord amiabil între părţi. Curtea a ajuns la concluzia că conform acordului amiabil reclamantului îi vor fi plătite compensaţii pentru prejudiciul material suportat, că Guvernul a adoptat legile la care s-a referit în acord şi a decis radierea cererii de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (b) al Convenţiei.

19 04 2007 În martie 2007 CtEDO a pronunţat decizii de radiere în şase cauze contra Moldovei

În luna martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat şase decizii de radiere a cauzelor CEBAN c. Moldovei, GROSU ş.a. c. Moldovei, HRISTOV c. Moldovei, ROPOTAN c. Moldovei (4 decizii din 13.03.2007), CUMATRENCO ş.a. c. Moldovei şi GURANDA c. Moldovei (2 decizii din 20.03.2007) de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (a) al Convenţiei.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54