Arhiva noutăţilor

06 09 2007 Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauza Ungureanu c. Moldovei

La 6 septembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Ungureanu c. Moldovei (cererea nr. 27568/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie şi a art. 13 al Convenţiei şi a acordat reclamantului EUR 500 cu titlu de prejudiciu moral.

31 07 2007 De ce pierde Moldova atâtea procese la CEDO

Republica Moldova a pierdut până acum 70 de cazuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, circa 20 la sută dintre ele privind tortura, relele tratamente sau privarea abuzivă de libertate. Despre cauzele pierderii de către Republica Moldova a tot mai multor dosare, despre soluţii pentru această situaţie, dar şi despre modul în care se simte un judecător moldovean la Strasbourg - un interviu realizat de Alexandru Canţîr cu judecătorul Curţii Europene, Stanislav Pavlovschi.

20 07 2007 Parlamentul a organizat audieri publice cu privire la cauzele moldoveneşti la CtEDO

La 19 iulie 2007 Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi şi Comisia parlamentară pentru drepturile omului au organizat în incinta Parlamentului, în comun, audieri publice cu privire la „executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, cauzele ce provoacă condamnarea, precum şi măsurile de prevenire şi neadmitere a condamnării viitoare a Republicii Moldova”.

17 07 2007 CtEDO a condamnat Moldova în cauza Gorea c. Moldovei

La 17 iulie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Gorea c. Moldovei (cererea nr. 21984/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea articolului 5 § 1 al Convenţiei şi a acordat reclamantului EUR 9,000 cu titlu de daune morale şi EUR 2,500 cu titlu de costuri şi cheltuieli, precum şi orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

11 07 2007 CtEDO a pronunţat hotărârea sa în cauza Paladi c. Moldovei

La 10 iulie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 § 1 şi a art. 34 ale Convenţiei şi a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale şi EUR 4,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli, şi orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

10 07 2007 CtEDO a obligat Guvernul Moldovei să plătească unei companii 520 000 euro

La 10 iulie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Bimer S.A. c. Moldovei (cererea nr. 15084/03). Ea a constatat, în unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie şi a acordat reclamantului EUR 520,000 cu titlu de prejudiciu material.

06 07 2007 Lansare de carte

Organizaţia „Juriştii pentru drepturile omului” a lansat cartea „Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază şi jurisprudenţa în cauzele moldoveneşti”. Această carte a fost elaborată pentru a ajuta specialiştii să înţeleagă mai bine mecanismul de protecţie a drepturilor omului instituit prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

03 07 2007 CtEDO a pronunţat hotărârea în cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei

La 3 iulie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 31001/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 al Convenţiei şi a acordat reclamantului EUR 278 cu titlu de prejudicii materiale, reprezentând echivalentul prejudiciilor plătite dlui Stepaniuc şi taxa de stat pentru examinarea cauzei în apel şi recurs, EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale şi EUR 1,800 cu titlu de cheltuieli de reprezentare şi orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

27 06 2007 CtEDO a pronunţat hotârîrea în cauza Tocono şi Profesorii Prometeişti c. Moldovei

La 26 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Tocono şi Profesorii Prometeişti c. Moldovei (cererea nr. 32263/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a acordat reclamanţilor EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 2,080 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

20 06 2007 Moldova a fost din nou condamnată la CtEDO pentru tortură

La 19 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile sale în cauzele Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 12066/02) şi Botnari c. Moldovei (cererea nr. 19981/02). În cauza Ciorap c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 6 § 1 şi a art. 8 ale Convenţiei şi a acordat reclamantului EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 2,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli. În cauza Botnari c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 şi a art. 13 ale Convenţiei şi a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 100 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54