Arhiva noutăţilor

02 11 2007 Sinteza hotărârilor Stici, Ţurcan şi Ţurcan, şi Lipatnikova şi Rudic c. Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05) şi Lipatnikova şi Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04).

26 10 2007 Sinteza hotărârilor CtEDO în cauzele Cazacu, Colibaba şi Flux şi Samson contra Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux şi Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03).

23 10 2007 CtEDO a pronunţat şapte hotărâri c. Moldovei

La 23 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat şapte hotărâri în cauzele Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux şi Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03), Stici c. Moldovei (cererea nr. 35324/04), Ţurcan şi Ţurcan c. Moldovei (cererea nr. 39835/05), Deliuchin c. Moldovei (cererea nr. 14925/03) şi Lipatnikova şi Rudic c. Moldovei (cererea nr. 40541/04). În total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 43,420 în favoarea reclamanţilor, cu titlu de daune materiale şi morale şi cu titlu de costuri şi cheltuieli.

19 10 2008 Guvernul a creat o nouă comisie pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la CtEDO

În Monitorul Oficial din 19 octombrie 2007 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1133 din 17 octombrie 2007. Prin această hotărâre a fost instituită Comisia pentru selectarea candidaţilor din partea Moldovei la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Comisia urmează să selecteze trei candidaţi şi să îi prezinte Guvernului până la 20 noiembrie 2007.

16 10 2007 CtEDO a pronunţat opt hotărâri în cauze contra Moldovei

La 16 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat opt hotărâri în cauze contra Moldovei. Cauza Ţara şi Poiată c. Moldovei (cererea nr. 36305/03) vizează obligarea la plata despăgubirilor şi publicarea unor dezminţiri într-o cauză în defăimare. În cauzele Ţiberneac Vasile c. Moldovei (cererea nr. 26103/04), Nadulişneac Ion c. Moldovei (cererea nr. 18726/04), Buianovschi c. Moldovei (cererea nr. 27533/04), Deordiev şi Deordiev c. Moldovei (cererea nr. 33276/03), Vitan c. Moldovei (cererea nr. 6901/03), Ţiberneac c. Moldovei (cererea nr. 18893/04) şi Marcu c. Moldovei (cererea nr. 17359/04) reclamanţii se plângeau de neexecutarea sau executarea întârziată a hotărârilor judecătoreşti definitive în favoarea lor.

09 10 2007 CtEDO a pronunţat hotărârile Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei şi Curăraru c. Moldovei

La 9 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat trei hotărâri în cauzele Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei şi Curăraru c. Moldovei. În aceste cauze Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei şi a art. 1 Protocolul nr. 1 al Convenţiei.

02 10 2007 Cauza Ivanţoc şi alţii c. Moldovei şi Rusiei ar putea fi examinată de Marea Cameră a CtEDO

La 18 septembrie 2007, Camera a Patra a Curţii Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Ivanţoc şi alţii c. Moldovei şi Rusiei (cererea nr. 23687/05), a decis, în temeiul art. 30 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curţii. Orice obiecţie privind desesizarea în favoarea Marii Camere urmează a fi motivată şi expediată de către părţi până la 19 octombrie 2007. În cazul în care una din părţi se opune, cauza va fi examinată în Cameră.

25 09 2007 CtEDO a pronunţat hotărârile Mizernaia c. Moldovei şi Biţa şi alţii c. Moldovei

La 25 septembrie 2007, CtEDO a pronunţat două hotărâri în cauzele Mizernaia c. Moldovei şi Biţa şi alţii c. Moldovei. În cauza Mizernaia c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenţiei şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie şi a acordat reclamantei EUR 3,987 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale şi EUR 700 cu titlu de costuri şi cheltuieli. În cauza Biţa şi alţii c. Moldovei Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 şi 13 ale Convenţiei şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie şi a acordat dlui Biţa EUR 67 cu titlu de daune materiale, alţi EUR 2,000 dlui Andrienco cu titlu de daune morale şi materiale şi EUR 930 dnei Stanilî cu titlu de daune morale şi materiale.

18 09 2007 Lista candidaţilor la postul de judecător la CtEDO din partea Moldovei a fost respinsă

La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candidaţilor la funcţia de judecător la CtEDO propusă de către Republica Moldova. Conform agendei sale, Sub-comitetul urma să-şi ţină şedinţa între orele 8.30 şi 18.45 la Paris, la care au fost invitaţi pentru intervievare candidaţii nominalizaţi de către Republica Moldova.

07 09 2007 Interviul dlui Stanislav Pavlovschi, actualul judecător la CtEDO ales din partea Moldovei

În ediţia ziarului „Экономическое Обозрение” din 31 august 2007 a fost publicat interviul ziarului cu dl Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ales din partea Moldovei. În interviu dl Pavlovschi s-a referit inter alia la procedura de nominalizare a candidaţilor la funcţia de judecător din partea Moldovei desfăşurată în acest an, la măsurile de soluţionare a problemei numărului mare de cereri depuse la CtEDO împotriva Moldovei şi la reacţia autorităţilor Republicii Moldova la opinia separată a Judecătorului Giovanni BONELLO în cauza Flux nr. 2 c. Moldovei.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54