Arhiva noutăţilor

23 01 2008 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a ales noul judecător din partea Moldovei la CtEDO

La 22 ianuarie 2008, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei l-a ales pe Mihail POALELUNGI în funcţia de judecător din partea Moldovei la CtEDO. Mandatul de judecător la CtEDO al dlui Poalelungi va începe la 1 mai 2008 şi va expira la 30 aprilie 2014.

15 01 2008 CtEDO a pronunţat hotărârile Ceachir, Rusu şi Cravcenco c. Moldovei

La 15 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile sale în cauzele Ceachir c. Moldovei (cererea nr. 11712/04), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 3479/04) şi Cravcenco c. Moldovei (cererea nr. 13012/02). Curtea a obligat Guvernul să plătească reclamantilor suma globală de EUR 40,677.

09 01 2008 CtEDO a pronunţat hotărârea Bulava c. Moldovei

La 8 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Bulava c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie şi a acordat reclamanţilor cu titlu de prejudicii morale şi materiale suma totală de EUR 2,697.

04 12 2007 CtEDO a pronunţat hotărârea Cogut c. Moldovei

La 4 decembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Cogut c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie prin neexecutarea hotărârii de judecată în favoarea reclamantului timp de 33 de luni şi 10 zile şi a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune materiale şi EUR 800 cu titlu de daune morale.

28 11 2007 Sinteza hotărârilor CtEDO în cauzele Popovici şi Timpul Info-Magazin şi Anghel c. Moldovei

La 27 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 şi 41194/04) şi Timpul Info-Magazin şi Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05).

27 11 2007 CtEDO a pronunţat cinci hotărâri contra Moldovei

La 27 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Popovici c. Moldovei (cererea nr. 289/04 şi 41194/04), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 3817/05), David c. Moldovei (cererea nr. 41578/05), Timpul Info-Magazin şi Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05) şi Ţurcan c. Moldovei (cererea nr. 10809/06). Curtea a obligat Guvernul la plata în favoarea reclamanţilor a unei sume globale în valoare de EUR 49,300.

20 11 2007 Au fost aleşi candidaţii la funcţia de judecător la CtEDO din partea Moldovei

La 19 noiembrie 2007, Comisia pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidaţi care urmează a fi propuşi de către Guvernul Moldovei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcţia de judecător pe unul dintre aceştia.

20 11 2007 CtEDO a pronunţat hotărârea Flux c. Moldovei

La 20 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea în cauza Flux c. Moldovei (cererea nr. 28702/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO şi a acordat ziarului Flux EUR 278 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale şi EUR 1,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

13 11 2007 CtEDO a pronunţat patru hotărâri contra Moldovei

La 13 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Cebotari c. Moldovei (cererea nr. 35615/06), Dolneanu c. Moldovei (cererea nr. 17211/03), Becciu c. Moldovei (cererea nr. 32347/04) şi Gusovschi c. Moldovei (cererea nr. 35967/03).

06 11 2007 CtEDO a pronunţat hotărârile Muşuc, Stepuleac şi Banca VIAS c. Moldovei

La 6 noiembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Muşuc c. Moldovei (cererea nr. 42440/06), Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 8207/06) şi Banca VIAS c. Moldovei (cererea nr. 32760/04). În total, CtEDO a obligat Guvernul la plata unei sume globale de EUR 328,095 în favoarea reclamanţilor, cu titlu de daune materiale şi morale şi cu titlu de costuri şi cheltuieli.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54