Arhiva noutăţilor

12 03 2008 Seminare de instruire pentru avocaţi în domeniul CEDO

Organizaţia „Juriştii pentru drepturile omului”, cu suportul Consiliului Europei si a Comisiei Europene, va organiza pentru avocaţi si avocaţi-stagiari două seminare de instruire în domeniul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Primul seminar va avea loc la 18-19 aprilie 2008, iar cel de-al doilea – la 16-17 mai 2008. Vor fi selectate primele 25 de persoane eligibile care îşi vor declara intenţia de a participa la seminare.

21 02 2008 Jurnaliştii de investigaţie vor beneficia de asistenţă juridică gratuită

Organizaţia „Juriştii pentru drepturile omului”, cu suportul Guvernului Statelor Unite, a lansat proiectul „Asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor de investigaţie”. Proiectul oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor moldoveni care realizează articole de investigaţie şi anchete reportericeşti.

19 02 2008 Cauza Paladi c. Moldovei a fost retrimisă în faţa Marii Camere a CtEDO

La 14 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunţat că cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05) a fost retrimisă în faţa Marii Camere a CtEDO. Audierile publice în această cauză vor avea loc la 14 mai 2008.

13 02 2008 CtEDO a pronunţat hotărârile Guja c. Moldovei şi Flux (nr. 4) c. Moldovei

La 12 februarie 2008, Marea Cameră a Curţii Europene a pronunţat hotărârea Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), iar Secţiunea a Patra a Curţii – hotărârea Flux (nr. 4) c. Moldovei (cererea nr. 17294/04).

12 02 2008 CtEDO a obligat Moldova să plătească peste 2,500,000 euro

La 12 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04). Prin această hotărâre, Curtea Europeană a obligat Guvernul Republicii Moldova să plătească reclamantului EUR 2,500,000 cu titlu de prejudicii materiale, EUR 25,000 cu titlu de prejudicii morale şi EUR 10,104 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

07 02 2008 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO

Organizaţia obştească "Juriştii pentru drepturile omului" a întocmit lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO în ceea ce priveşte hotărârile pronunţate în perioada 7 decembrie 2006 – 31 decembrie 2007.

31 01 2008 Raportul de activitate al Curţii Europene a Drepturilor Omului pe anul 2007

La 23 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2007. Conform acestui raport, în 2007, împotriva Moldovei au fost depuse 987 de cereri, 63 de cereri au fost declarate admisibile şi 73 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2007, CtEDO a pronunţat 60 hotărâri contra Moldovei.

29 01 2008 CtEDO a pronunţat hotărârea Bălan c. Moldovei

La 29 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Bălan c. Moldovei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie în urma încălcării dreptului de autor al reclamantului asupra unei fotografii de către autorităţile publice.

28 01 2008 Chestionar de evaluare

Organizaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” propune în atenţia utilizatorilor paginii web www.lhr.md un chestionar de evaluare a acestui site şi a utilităţii traducerii deciziilor şi hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti.

25 01 2008 Lansare de carte

Organizaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” lansează primele 4 volume ale lucrării „Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti”. Lucrarea reprezintă culegerea completă a hotărârilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti traduse în limba de stat.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54