Arhiva noutăţilor

12 08 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Fundaţia pentru copii „Speranţa” c. Moldovei

La 27 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea Fundaţia pentru copii „Speranţa” c. Moldovei (cererea nr. 17891/08), care a fost depusă la 6 aprilie 2008.

05 08 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în iunie 2008

La 17 iunie 2008, CtEDO a pronunţat deciziile Berezin c. Moldovei (cererea nr. 24159/04) şi 10 cereri c. Moldovei (cererile nr. 38656/05, 38657/05, 38658/05, 38659/05, 38660/05, 38661/05, 38662/05, 38663/05, 38664/05 şi 38665/05).

29 07 2008 CtEDO a pronunţat hotărârea Flux (nr. 6) c. Moldovei

La 29 iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Flux (nr. 6) c. Moldovei (cererea nr. 22824/04). Curtea a constatat, cu 4 voturi pro şi 3 contra, că nu a avut loc violarea art. 10 CEDO.

22 07 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în mai 2008

În luna mai 2008, CtEDO a pronunţat 6 decizii în cauze contra Moldovei, şi anume: Ardelean c. Moldovei (cererea nr. 10154/05), Teleba c. Moldovei (cererea nr. 37510/05), Pavlovschi şi alţi 10 c. Moldovei (cererile nr. 38647/05, 38648/05, 38649/05, 38650/05, 38651/05, 38652/05, 38653/05, 38654/05, 38676/05, 38677/05, 38678/05), Novicov c. Moldovei (cererea nr. 507/04), Boguslavschi c. Moldovei (cererea nr. 13225/04) şi Lupaşcu c. Moldovei (cererea nr. 41463/04).

15 07 2008 Hotărârea CtEDO privind satisfacţia echitabilă în cauza Oferta Plus SRL a devenit definitivă

La 7 iulie 2008, panelul de 5 judecători al Marii Camere a Curţii Europeane a Drepturilor Omului a respins cererea Guvernului de retrimitere în faţa Marii Camere a hotărârii Curţii din 12 februarie 2008 în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei. Prin urmare, până la 7 octombrie 2008, Republica Moldova trebuie să plătească companiei Oferta Plus SRL peste 2 milioane şi jumătate de euro.

09 07 2008 Jurisprudenţa CtEDO privind protecţia proprietăţii în cauzele moldoveneşti

Până la 30 iunie 2008, dintre cele 123 de hotărâri adoptate de CtEDO în cauze contra Moldovei, în 59 de hotărâri a fost constatată cel puţin o încălcare a dreptului la protecţia proprietăţii, garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. În continuare, este prezentată analiza hotărârilor CtEDO contra Moldovei în care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie între 12 septembrie 1997 şi 30 iunie 2008.

01 07 2008 CtEDO a pronunţat hotărârea Flux (nr. 5) c. Moldovei

La 1 iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Flux (nr. 5) c. Moldovei (cererea nr. 17343/04). Curtea a constatat violarea art. 10 CEDO şi a acordat reclamantului EUR 185 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale şi EUR 1,800 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

23 06 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei pronunţate în aprilie 2008

În luna aprilie 2008, CtEDO a pronunţat deciziile Lungu c. Moldovei (cererea nr. 33072/05), Caraman c. Moldovei (cererea nr. 3755/05), Hanganu c. Moldovei (cererea nr. 34169/04) şi Ciobanu ş.a. c. Moldovei (cererile nr. 33607/04, 22907/04 şi 21376/04).

17 06 2008 CtEDO a condamnat Moldova în cauza Victor Saviţchi c. Moldovei

La 17 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Victor Saviţchi c. Moldovei (cererea nr. 81/04). Curtea a concluzionat că a avut loc violarea art. 3 CEDO atât în substanţă, cât şi din punct de vedere procedural, iar maltratările la care a fost supus reclamantul de către poliţişti constituie tratament inuman şi degradant.

10 06 2008 CtEDO a pronunţat hotărârile Boicenco, Duca şi Istrate (nr. 2) c. Moldovei

La 10 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 41088/05), hotărârile Duca c. Moldovei (cererea nr. 1579/02) şi Istrate (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 28790/03).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54