Arhiva noutăţilor

10 11 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Ipteh SA şi alţii c. Moldovei

La 9 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să comunice Guvernului Republicii Moldova cererea Ipteh SA şi alţii (cererea nr. 35367/08), cerere care a fost depusă la 25 iulie 2008. Reclamanţii susţin că drepturile lor garantate de art. 6 § 1 CEDO şi de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO au fost încălcate ca rezultat al inechităţii procedurilor civile.

07 11 2008 CtEDO a pronunţat hotărârile Tudor-Comerţ, Pânzari şi Boboc c. Moldovei

La 4 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Tudor-Comerţ c. Moldovei (cererea nr. 27888/04), Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04) şi Boboc c. Moldovei (cererea nr. 27581/04).

29 10 2008 Evoluţia cauzelor moldoveneşti la CtEDO

La data de 1 octombrie 2008, 2,350 de cereri pendinte pe rolul Curţii erau îndreptate contra Moldovei. Între 1 noiembrie 1998 şi 1 octombrie 2008, împotriva Moldovei au fost adoptate 126 de hotărâri, dintre care doar într-o hotărâre nu s-a constatat violarea Convenţiei.

15 10 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în septembrie 2008

În septembrie 2008, CtEDO a pronunţat deciziile Buimistru şi alţi 9 c. Moldovei (cererile nr. 38666/05, 38667/05, 38668/05, 38669/05, 38670/05, 38671/05, 38672/05, 38673/05, 38674/05, 38675/05), Nanaşeva şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 3108/02), Salinschi c. Moldovei (cererea nr. 22617/02) şi Perelighin şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 77611/01).

08 10 2008 CtEDO a pronunţat hotărârea în cauza Mancevschi c. Moldovei

La 7 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea în cauza Mancevschi c. Moldovei (cererea nr. 33066/04). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 8 CEDO în urma efectuării percheziţiei biroului şi a domiciliului reclamantului.

23 09 2008 CtEDO a pronunţat hotărârea în cauza Prepeliţă c. Moldovei

La 23 septembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea în cauza Prepeliţă c. Moldovei (cererea nr. 2914/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în urma neexecutării hotărârii judecătoreşti în favoarea reclamantului timp de mai mult de nouă ani.

01 09 2008 Donaţie de carte

Organizaţia „Juriştii pentru drepturile omului” anunţă distribuirea gratuită a ultimelor 100 de exemplare a lucrării „Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti”, în 4 volume, în beneficiul avocaţilor, avocaţilor stagiari şi a organizaţiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea şi promovarea drepturilor omului.

26 08 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei pronunţate în iulie 2008

În iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat deciziile Kireev c. Moldovei şi Rusiei (cererea nr. 11375/05), Racu c. Moldovei şi Rusiei (cererea nr. 13136/07) şi Fionat c. Moldovei (cererea nr. 3934/05).

19 08 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei

La 17 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08), care a fost depusă la 27 decembrie 2007. Reclamanţii s-au plâns, în temeiul articolului 3 al Protocolului nr. 1 la Convenţie, că dreptul lor de a candida la alegeri a fost încălcat.

14 08 2008 CtEDO a acceptat cererea de măsuri provizorii depusă de Georgia

La 12 august 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a recomandat guvernului Federaţiei Ruse adoptarea măsurilor provizorii potrivit art. 39 al Regulamentului Curţii.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54