Arhiva noutăţilor

14 05 2008 Audieri în faţa Marii Camere a CtEDO în cauza Paladi c. Moldovei

Astăzi, 14 mai 2008, începând cu ora 09:00, au avut loc audieri în faţa Marii Camere a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la ora 14:30 pe pagina web a CtEDO.

13 05 2008 Hotărârea CtEDO privind satisfacţia echitabilă în cauza Moldovahidromaş c. Moldovei

La 13 mai 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Moldovahidromaş c. Moldovei (cererea nr. 30475/03).

29 04 2008 Au fost făcute publice regulile cu privire la plata satisfacţiei echitabile acordate de CtEDO

La 11 martie 2008, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a făcut public Documentul de Informare cu titlul „Controlul achitării sumelor acordate cu titlu de satisfacţie echitabilă: o privire generală asupra practicii actuale a Comitetului de Miniştri”. Acest document are ca scop prezentarea practicii Comitetului de Miniştri privind achitarea sumelor acordate în temeiul art. 41 CEDO.

17 04 2008 Primul raport anual privind supravegherea executării hotărârilor CtEDO

La 25 martie 2008, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a făcut public primul său raport anual privind supravegherea executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului.

09 04 2008 Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauzele Megadat.com SRL şi Grădinar c. Moldovei

La 8 aprilie 2008, Curtea Europeană a pronunţat hotărârile Megadat.com SRL c. Moldovei (cererea nr. 21151/04) şi Grădinar c. Moldovei (cererea nr. 7170/02).

27 03 2008 CtEDO a pronunţat hotărârile Roşca, Secăreanu ş.a. c. Moldovei şi Vacarencu c. Moldovei

La 27 martie 2008, Curtea Europeană a pronunţat hotărârile Roşca, Secăreanu ş.a. c. Moldovei (cererile nr. 25230/02, 25203/02, 27642/02, 25234/02 şi 25235/02) şi Vacarencu c. Moldovei (cererea nr. 10543/02).

25 03 2008 Audieri în Parlament cu privire la hotărârile CtEDO c. Moldovei

La 21 martie 2008, începând cu ora 10:45, Parlamentul Republicii Moldova a organizat audieri în cadrul şedinţei Plenului Parlamentului cu privire la „cauzele pronunţării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa Republicii Moldova, executarea acestora şi prevenirea încălcării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”.

18 03 2008 Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauza Dacia SRL c. Moldovei

La 18 martie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04). CtEDO a constatat violarea art. 6 § 1 CEDO şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Chestiunea privind satisfacţia echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

12 03 2008 Seminare de instruire pentru avocaţi în domeniul CEDO

Organizaţia „Juriştii pentru drepturile omului”, cu suportul Consiliului Europei si a Comisiei Europene, va organiza pentru avocaţi si avocaţi-stagiari două seminare de instruire în domeniul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Primul seminar va avea loc la 18-19 aprilie 2008, iar cel de-al doilea – la 16-17 mai 2008. Vor fi selectate primele 25 de persoane eligibile care îşi vor declara intenţia de a participa la seminare.

21 02 2008 Jurnaliştii de investigaţie vor beneficia de asistenţă juridică gratuită

Organizaţia „Juriştii pentru drepturile omului”, cu suportul Guvernului Statelor Unite, a lansat proiectul „Asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor de investigaţie”. Proiectul oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor moldoveni care realizează articole de investigaţie şi anchete reportericeşti.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52