Arhiva noutăţilor

17 03 2009 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în ianuarie 2009

În ianuarie 2009, CtEDO a pronunţat deciziile Bejan c. Moldovei (cererea nr. 5822/04), Comandari c. Moldovei (cererea nr. 12224/05), Glavcev c. Moldovei (cererea nr. 24246/05), Nedelcov c. Moldovei (cererea nr. 19261/05) şi Tataru c. Moldovei (cererea nr. 38421/05).

13 03 2009 Un nou film despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului

„Conştiinţa Europei” este un film care descrie Curtea Europeană a Drepturilor Omului, activitatea şi funcţionarea sa. Filmul documentar durează 15 minute şi este destinat publicului larg. Actualmente, filmul este disponibil în limbile engleză, franceză şi germană.

10 03 2009 Marea Cameră a CtEDO a pronunţat hotărârea Paladi c. Moldovei

La 10 martie 2009, Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Marea Cameră a constatat violarea art. 3 CEDO, violarea art. 5 § 1 CEDO şi violarea art. 34 CEDO şi a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale şi EUR 7,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

06 03 2009 CtEDO testează sistemul de depunere a cererilor on-line

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a lansat un nou serviciu care permite reclamanţilor să completeze formularul de cerere prin intermediul paginii sale web.

03 03 2009 CtEDO a pronunţat hotărârea Eugenia şi Doina Duca c. Moldovei

La 3 martie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Eugenia şi Doina Duca c. Moldovei (cererea nr. 75/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Chestiunea privind satisfacţia echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

24 02 2009 CtEDO a pronunţat hotărârile Dacia c. Moldovei (satisfacţie echitabilă) şi Decev c. Moldovei

La 24 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04) şi hotărârea Decev c. Moldovei (cererea nr. 7365/05).

19 02 2009 Lista persoanelor vinovate de pierderea de către Moldova, în anul 2008, a cauzelor la CtEDO

În anul 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 33 de hotărâri în cauze moldoveneşti. Asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor vinovate de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2008, a cauzelor la Curte.

17 02 2009 Deciziile Soloviov şi Gaşiţoi c. Moldovei

La 9 decembrie 2008, CtEDO a pronunţat deciziile Soloviov c. Moldovei (cererea nr. 19265/05) şi Gaşiţoi c. Moldovei (cererea nr. 11623/05).

11 02 2009 CtEDO a pronunţat hotărârea Iordachi şi alţii c. Moldovei

La 10 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Iordachi şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 25198/02). Curtea a considerat că legislaţia moldovenească nu prevede o protecţie adecvată împotriva posibilelor abuzuri ale puterii de stat în domeniul interceptării convorbirilor telefonice.

03 02 2009 Raportul de activitate al Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru anul 2008

La 30 ianuarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2008. Moldova face parte din primele 9 ţări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Pe parcursul anului 2008, Curtea a adoptat 33 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 28 de hotărâri a constatat cel puţin o violare a Convenţiei, iar într-o hotărâre nu a fost constatată nicio violare a Convenţiei. În ceea ce priveşte indicele numărului de cereri depuse raportat la numărul de locuitori, în anul 2008, Moldova se află pe locul 3, după Slovenia şi Georgia, cu indicele 3.21 de cereri la 10,000 de locuitori.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54