Arhiva noutăţilor

23 12 2008 Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în noiembrie 2008

În noiembrie 2008, CtEDO a pronunţat deciziile Lozinschi şi Rujavniţa c. Moldovei (cererile nr. 33052/05 şi 31504/05), Aroma Floris c. Moldovei (cererea nr. 25058/04), Blidari c. Moldovei (cererea nr. 2604/05), Harovschi c. Moldovei (cererea nr. 33852/04) şi Jutov c. Moldovei (cererea nr. 2275/05).

17 12 2008 CtEDO a pronunţat hotărârile Levinţa c. Moldovei şi Năvoloacă c. Moldovei

La 16 decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Levinţa c. Moldovei (cererea nr. 17332/03) şi Năvoloacă c. Moldovei (cererea nr. 25236/02).

09 12 2008 CtEDO a obligat Guvernul Moldovei să plătească unei companii peste 6 milioane 700 de mii de euro

La 9 decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Unistar Ventures GmbH c. Moldovei (cererea nr. 19245/03), Tudor-Auto S.R.L. (nr. 1), Triplu-Tudor S.R.L. şi Tudor-Auto S.R.L. (nr. 2) c. Moldovei (cererile nr. 36344/03, 36341/03 şi 30346/05) şi Avram c. Moldovei (cererea nr. 2886/05).

05 12 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cereri privind pretinsa violare a art. 2 CEDO

La 29 octombrie şi 7 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererile Anuşca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) şi, respectiv, Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04).

02 12 2008 Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în octombrie 2008

În octombrie 2008, CtEDO a pronunţat deciziile Gaţcan c. Moldovei (cererea nr. 29493/06) şi Mereniuc c. Moldovei (cererea nr. 29497/06).

25 11 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei

La 6 noiembrie 2008, CtEDO a decis de a comunica Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei. Compania reclamantă s-a plâns prin prisma art. 10 CEDO că i-a fost încălcat dreptul de a comunica informaţii şi a susţinut că imposibilitatea de a-şi exercita dreptul său de difuzare pe teritoriul Moldovei constituie o încălcare a dreptului său garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

21 11 2008 CtEDO a pronunţat hotărârea Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei

La 18 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a ajuns la concluzia că metodele folosite de Guvernul Moldovei în vederea asigurării loialităţii deputaţilor săi faţă de stat nu au fost proporţionale cu scopul legitim urmărit şi a constatat violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

13 11 2008 CtEDO a pronunţat hotărârile Malai c. Moldovei şi Russu c. Moldovei

La 13 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Malai c. Moldovei (cererea nr. 7101/06) şi Russu c. Moldovei (cererea nr. 7413/05). În cauza Malai c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3 , a art. 5 § 3 şi a art. 13 CEDO, iar în cauza Russu - violarea art. 6 § 1 CEDO.

10 11 2008 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Ipteh SA şi alţii c. Moldovei

La 9 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să comunice Guvernului Republicii Moldova cererea Ipteh SA şi alţii (cererea nr. 35367/08), cerere care a fost depusă la 25 iulie 2008. Reclamanţii susţin că drepturile lor garantate de art. 6 § 1 CEDO şi de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO au fost încălcate ca rezultat al inechităţii procedurilor civile.

07 11 2008 CtEDO a pronunţat hotărârile Tudor-Comerţ, Pânzari şi Boboc c. Moldovei

La 4 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Tudor-Comerţ c. Moldovei (cererea nr. 27888/04), Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04) şi Boboc c. Moldovei (cererea nr. 27581/04).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52