Arhiva noutăţilor

26 05 2009 A fost adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

La 12 mai 2009, în cadrul sesiunii a 19-cea a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, reprezentaţii celor 47 de state membre la Consiliul Europei au adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Acest Protocol a fost conceput şi propus spre adoptare cu scopul de a mări capacitatea de procesare a cererilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

21 05 2009 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronunţate în martie 2009

În martie 2009, CtEDO a pronunţat deciziile Buruian c. Moldovei (cererea nr. 13433/06), Pasternac c. Moldovei (cererea nr. 49246/06) şi Uscov c. Moldovei (cererea nr. 25398/05).

12 05 2009 CtEDO a pronunțat hotarârea Masaev c. Moldovei

La 12 mai 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Masaev c. Moldovei (cererea nr. 6303/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 și a art. 9 CEDO.

05 05 2009 APCE a adoptat Rezoluţia 1666 (2009) privind funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova

La 29 aprilie 2009, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat Rezoluţia 1666 (2009) privind situaţia în Moldova. Instituţia europeană a adoptat un şir de recomandări care urmează a fi implementate de către noul Parlament. La 5 mai 2009, o Comisie de monitorizare a Adunării Parlamentare va prezenta progresele obţinute de către autorităţile moldave şi a opoziţiei privind implementarea acestor recomandări.

30 04 2009 Comisarul Hammarberg a concluzionat că drepturile omului au fost violate în Moldova

Între 25 şi 28 aprilie 2009, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a vizitat Moldova în vederea evaluării situaţiei privind drepturile omului după evenimentele post-electorale care au avut loc la începutul lunii aprilie. La 29 aprilie 2009, în cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 27-30 aprilie 2009, Сomisarul Hammarberg a declarat că mai mult de 300 de persoane au fost arestate în Chişinău în urma demonstraţiilor post-electorale şi că un număr mare dintre acestea au fost maltratate.

29 04 2009 Cauza Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei a fost retrimisă în faţa Marii Camere a CtEDO

La 6 aprilie 2009, colegiul de 5 judecători al Marii Camere a CtEDO a acceptat cererea Guvernului Moldove de retrimitere a cauzei Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08) în faţa Marii Camere. La 16 septembrie 2009, Marea Cameră va organiza audieri în această cauză.

13 04 2009 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronunţate în februarie 2009

În februarie 2009, CtEDO a pronunţat deciziile Trohin c. Moldovei (cererea nr. 3630/05), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 75646/01) şi Cernenchii c. Moldovei (cererea nr. 7173/05).

08 04 2009 CtEDO a pronunţat hotărârile Breabin, Hyde Park (nr. 4) şi Străisteanu şi alţii c. Moldovei

La 7 aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Breabin c. Moldovei (cererea nr. 12544/08), Hyde Park (nr. 4) c. Moldovei (cererea nr. 18491/07) şi Străisteanu şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 4834/06).

01 04 2009 Hyde Park a avut câştig de cauză la CtEDO în 3 cereri depuse contra Moldovei

La 31 martie 2009, Curtea Europeană a pronunţat 3 hotărâri separate în cauzele Hyde Park şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 33482/06), Hyde Park şi alţii c. Moldovei (nr. 2) (cererea nr. 45094/06) şi Hyde Park şi alţii c. Moldovei (nr. 3) (cererea nr. 45095/06). Curtea a constatat, în toate cele 3 cauze, în unanimitate, violarea art. 11 CEDO şi a acordat reclamanţilor suma totală de EUR 9,000 cu titlu de prejudiciu moral şi suma totală de EUR 3,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

23 03 2009 Lansarea volumelor 5-7 ale cărţii "Hotărârile şi deciziile CtEDO în cauzele moldoveneşti"

La 20 martie 2009, asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” a lansat volumele 5-7 ale lucrării „Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti”. Volumele lansate conţin culegerea completă a hotărârilor şi deciziilor CtEDO în cauzele moldoveneşti pentru 18 luni traduse în limba de stat. Ele includ jurisprudenţa Curţii în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008 şi sunt o continuare a primelor patru volume lansate de către asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” în ianuarie 2008.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54