Arhiva noutăţilor

06 10 2009 CtEDO a pronunţat hotărârile Deservire SRL, Petru Roşca şi Godorozea c. Moldovei

La 6 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Deservire SRL c. Moldovei (cererea nr. 17328/04), Petru Roşca c. Moldovei (cererea nr. 2638/05) şi Godorozea c. Moldovei (cererea nr. 17023/05).

29 09 2009 CtEDO a pronunţat hotărârea Pânzari c. Moldovei

La 29 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04). Anterior, la 4 noiembrie 2008, Curtea a pronunţat o hotărâre în această cauză, dar, în urma unei cereri a reclamantei din 22 ianuarie 2009, colegiul Marii Camere a decis, la 6 aprilie 2009, ca cauza să fie reexaminată de o Secţiune a Curţii în altă componenţă. Astfel, cererea a fost examinată de Secţiunea a Treia a Curţii.

17 09 2009 CtEDO a pronunţat hotărârea Manole şi alţii c. Moldovei

La 17 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Manole şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 13936/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO, printre altele, pe motiv de deficienţă a cadrului legislativ al Moldovei cu privire la Compania de televiziune "Teleradio-Moldova" şi a obligat Guvernul, prin prisma art. 46 CEDO, să adopte măsuri de ordin general în vederea modificării legislaţiei care a dus la constatarea violării art. 10 CEDO în această cauză.

14 09 2009 Audieri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei

La 16 septembrie 2009, ora 09:15, vor avea loc audieri în faţa Marii Camere a Curţii Europene a Drepturilor Omului a cauzei Tănase şi Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la 16 septembrie 2009, după ora 15:30, pe pagina web a Curţii.

07 08 2009 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunţate în mai şi iunie 2009

În lunile mai şi iunie 2009, CtEDO a pronunţat deciziile Deinego c. Moldovei (cererea nr. 31428/05), Sclifos c. Moldovei (cererea nr. 22235/08), Dicusari c. Moldovei (cererea nr. 38655/05), Miroşnicenco c. Moldovei (cererea nr. 38679/05), Agatiev c. Moldovei (cererea nr. 11610/06) şi Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 6914/08).

29 07 2009 Curtea a adoptat hotarârea în cauza Olaru şi alţii c. Moldovei, aplicând procedura pilot

La 28 iulie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Olaru şi alţii c. Moldovei (cererile nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 şi 13136/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO şi a decis adoptarea procedurii pilot în această cauză.

16 07 2009 CtEDO s-a pronunţat în dosarul Carierei de pietriş şi granit de la Soroca

La 16 iulie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Curtea nu s-a expus asupra satisfacţiei echitabile, rezervând această chestiune pentru o hotărâre separată. Guvernul Moldovei şi compania reclamantă au fost chemaţi să prezinte Curţii observaţiile scrise privind satisfacţia echitabilă în temen de trei luni sau, eventual, să încheie un acord de reglementare amiabilă.

25 06 2009 Moldova a fost condamnată pentru tortură în cauzele Gurgurov şi Buzilov c. Moldovei

La 16 şi, respectiv, 23 iunie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Gurgurov c. Moldovei (cererea nr. 7045/08) şi Buzilov c. Moldovei (cererea nr. 28653/05). În cauza Gurgurov c. Moldovei, Curtea a acordat reclamantului EUR 45,000 cu titlu de prejudiciu moral, iar în cauza Buzilov - EUR 30,000.

08 06 2009 Audieri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în trei cauze contra Moldovei şi Rusiei

La 9 iunie 2009, ora 09:00, vor avea loc audieri în faţa Camerei a Patra a Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la admisibilitatea şi la fondul cauzelor Căldare şi alţi 42 c. Moldovei şi Rusiei (cererea nr. 8252/05), Catan şi alţi 27 c. Moldovei şi Rusiei (cererea nr. 43370/04) şi Cervaschi şi alţi 98 c. Moldovei şi Rusiei (cererea nr. 18454/06). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la 9 iunie 2009, după ora 15:30, pe pagina web a Curţii.

02 06 2009 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldova pronunţate în aprilie 2009

În aprilie 2009, CtEDO a pronunţat deciziile Moscal c. Moldovei (cererea nr. 37990/04) şi Frunze c. Moldovei (cererea nr. 22545/05). Curtea a radiat cererile de pe rol în urma reglementării pe cale amiabilă a cauzelor.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54