Arhiva noutăţilor

17 02 2010 Apel în răspuns la declaraţia dlui Ion MURUIANU, preşedintele CSJ

La 13 februarie 2010, în cadrul discursului său ţinut la Adunarea Generală a Judecătorilor, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, dl Ion MURUIANU, s-a referit, chiar la începutul discursului, la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El a declarat „cu toată responsabilitatea” că „pe marginea numitului fenomen se fac diverse speculaţii şi insinuaţii neghioabe, unele mai şocante decât altele” cu scop de „reclamă pentru unii avocaţi; lustruirea fariseică a imaginii unora şi ponegrirea, cu orice preţ, a altor magistraţi; şi defăimarea premeditată a întregului sistem judiciar”. Acest discurs a fost citit de pe hârtie şi, ulterior, plasat pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.

08 02 2010 Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunţate în decembrie 2009

În decembrie 2009, CtEDO a pronunţat deciziile Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova c. Moldovei (cererea nr. 67300/01), Turchin c. Moldovei (cererea nr. 32808/07) şi Netanyahu c. Moldovei (cererea nr. 23270/09).

04 02 2010 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2009

În anul 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 30 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Urmând tradiţia din anii precedenţi, asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2009, a cauzelor la Curte.

02 02 2010 CtEDO s-a pronunţat în cauza Partidul Popular Creştin Democrat (nr. 2) c. Moldovei

La 2 februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Partidul Popular Creştin Democrat (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 25196/04). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 11 CEDO, deoarece refuzul Consiliului municipal Chişinău de a autoriza demonstraţia organizată de partidul reclamant din 25 ianuarie 2004 a constituit o încălcare a dreptului reclamantului la libera asociere. Curtea a acordat partidului reclamant EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 1,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

01 02 2010 A fost făcut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2009

La 28 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pentru anul 2009. Potrivit acestui raport, în anul 2009, CtEDO a pronunţat 1,625 de hotărâri, dintre care 52% vizează patru state membre: Turcia, Rusia, România şi Polonia. Moldova s-a clasat printre primele 8 ţări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. În ceea ce priveşte indicele numărului de cereri depuse după numărul populaţiei, în anul 2009, Moldova se află pe locul 4, după Georgia, Montenegro şi Liechtenstein, cu indicele 3.70 de cereri la 10,000 de locuitori. Prin hotărârile pronunţate în 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de EUR 2,112,549.25.

26 01 2010 Hotărârea CtEDO cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Avramenko c. Moldovei

La 26 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a luat act de acordul amiabil încheiat de părţi, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să plătească reclamantului EUR 37,500 în termen de 3 luni de la radierea cererilor nr. 29808/02 şi 7467/06 (Avramenko (nr. 1) şi Avramenko (nr. 2) c. Moldovei) de pe rolul Curţii în temeiul acordului amiabil, radiind cererea de pe rolul său.

21 01 2010 Traficul de fiinţe umane este considerat sclavie, în sensul art. 4 CEDO

a 7 ianuarie 2010, CtEDO a pronunţat hotărârea Ranţev c. Ciprului şi Federaţiei Ruse. Curtea a constatat, în unanimitate, printre altele, violarea art. 4 CEDO de către autorităţile cipriote din cauză că nu au acordat drei Ranţeva o protecţie practică şi efectivă împotriva traficului şi exploatării - în general şi din cauză că nu au întreprins măsuri specifice pentru protejarea ei - în special şi violarea art. 4 CEDO de către autorităţile ruse din cauza omisiunii de a investiga în ce mod şi unde dra Ranţeva a fost recrutată. Curtea a conchis că traficarea în sine este interzisă de art. 4 CEDO.

15 01 2010 Duma de Stat a Federaţiei Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la CEDO

La şedinţa de vineri, 15 ianuarie 2010, Duma de Stat a Federaţiei Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 392 de deputaţi. Această ratificare era unica necesară pentru intrarea Protocolului 14 în vigoare, celelalte 46 de state membre ale Consiliului Europei ratificând Protocolul încă până la sfârşitul anului 2006.

12 01 2010 Distribuirea volumelor 8 şi 9 ale traducerii jurisprudenţei CtEDO c. Moldovei

Asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” anunţă distribuirea gratuită a volumelor VIII şi IX ale publicaţiei „Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti”. Beneficiarii sunt invitaţi să se prezinte la sediul asociaţiei, începând cu 13 ianuarie 2010, între orele 15:00 şi 17:00, prezentând ştampila şi rechizitele bancare / delegaţia biroului de avocaţi sau ale organizaţiei non-guvernamentale şi, respectiv, buletinul de identitate al persoanei fizice.

05 01 2010 CtEDO a pronunţat hotărârile Pădureţ c. Moldovei, Railean c. Moldovei și Bucuria c. Moldovei

La 5 ianuarie 2010, CtEDO a pronunţat hotărârile Pădureţ c. Moldovei (cererea nr. 33134/03), Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04) și Bucuria c. Moldovei (cererea nr. 10758/05). În hotărârea Pădureț, Curtea a constatat că reclamantul a fost torturat de către ofițeri de poliție și că autoritățile nu au investigat în termenele și modul potrivit alegațiile reclamantului privind maltratarea, contrat art. 3 CEDO. În cauza Răilean, Curtea a conchis, pentru prima dată în privința Moldovei, că a avut loc violarea art. 2 CEDO (dreptul la viață), deoarece autoritățile nu au efectuat o anchetă adecvată privind circumstanțele accidentului în urma căruia a decedat fiul reclamantului. În cauza Bucuria, Curtea a considerat că necitarea companiei reclamante în instanță a constituit încălcarea dreptului garantat de art. 6 § 1 CEDO.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54