Arhiva noutăţilor

14 04 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în ianuarie 2010

În luna ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 22254/08), Pavlicenco c. Moldovei (cererea nr. 41219/07), Segheti c. Moldovei (cererea nr. 39584/07), Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 32896/07), Cociorva c. Moldovei (cererea nr. 7456/08), Ionel c. Moldovei (cererea nr. 24032/08) şi Pîrnău c. Moldovei (cererea nr. 37225/07).

12 04 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în februarie 2010

În februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Chiforiuc c. Moldovei (cererea nr.41744/02), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 28534/03), Coșleț c. Moldovei (cererea nr. 42365/07) și Sandu c. Moldovei (cererea nr. 29729/07).

09 04 2010 CtEDO a dat câştig de cauză deţinuţilor moldoveni într-o cauză c. Portugaliei

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea sa în cauza Stegărescu şi Bahrin c. Portugaliei (cererea nr. 46194/06). Curtea a conchis că imposibilitatea deţinuţilor de a contesta plasarea sa în celula cu regim de securitate înaltă este contrară Convenţiei.

06 04 2010 CtEDO a adoptat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Lungu c. Moldovei

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Lungu c. Moldovei (cererea nr. 17911/08). Curtea a radiat cererea reclamanţilor de pe rol în temeiul acordului amiabil încheiat între părţi.

30 03 2010 CtEDO a pronunţat hotărârea Petrenco c. Moldovei

La 30 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Petrenco c. Moldovei (cererea nr. 20928/05). Curtea a constatat, în unanimitate, că nu a avut loc violarea art. 6 § 1 CEDO; iar, cu 6 voturi la 1, a constatat violarea art. 8 CEDO. Instanţa a acordat reclamantului EUR 1,200 cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 300 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

23 03 2010 Moldova a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la viaţă în cauza Iorga c. Moldovei

La 23 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Iorga c. Moldovei (cererea nr. 12219/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 2 CEDO sub aspect procedural privind ineficienţa anchetei efectuate de autorităţi privind cauza morţii fiului reclamantei şi a acordat reclamantei EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu moral.

15 03 2010 CtEDO a adoptat decizia de inadmisibilitate a cererilor Demopoulos şi a altor 7 cereri c. Turciei

La 5 martie 2010, CtEDO a declarat inadmisibile cererile Demopoulos şi alte 7 cereri c. Turciei (cererile nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04 ş 21819/04). Reclamanţii sunt 17 ciprioţi de origine ciprioto-greacă care pretind că au fost împiedicaţi să folosească proprietăţile lor şi/sau să aibă acces la casele lor din Ciprul de nord, care era sub controlul „Republicii Turce a Ciprului de Nord”. Proprietatea lor includea diferite loturi de pământ, unele dintre acestea erau cultivate, iar pe altele erau construite case sau clădiri.

04 03 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunţate în ianuarie 2010

În ianuarie 2010, CtEDO a pronunţat deciziile X c. Moldovei (cererea nr. 37507/02), Musaji şi Madan c. Moldovei (cererea nr. 2856/05), Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 7467/06), Filimonova c. Moldovei (cererea nr. 21136/03) şi Şumila şi Alţi 6 c. Moldovei (cererile nr. 41369/05, 41556/05, 42308/05, 33566/06, 33567/06, 33568/06, 33570/06).

01 03 2010 CtEDO a emis cel de-al doilea aviz consultativ

La 22 ianuarie 2010, CtEDO a adoptat cel de-al doilea aviz consultativ al său şi a conchis, în unanimitate, că lista candidaţilor pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea unui anumit stat, care deja a fost depusă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, nu poate fi retrasă şi înlocuită cu o nouă listă după expirarea termenului-limită indicat de către Adunarea Parlamentară pentru depunerea listei.

23 02 2010 Reforma CtEDO decisă la conferinţa de la Interlaken

La 18 şi 19 februarie 2010, în cadrul preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, Elveţia a organizat o Conferinţă Ministerială la Interlaken cu scopul de a stimula reformarea Curţii Europene a Drepturilor Omului. Lucrările Conferinţei s-au finalizat prin adoptarea unei declaraţii a reprezentanţilor celor 47 de state membre la CoE. Declaraţia conţine un plan de acţiuni care prevede o listă de măsuri pe termen scurt şi mediu, precum şi o agendă de implementare a acestora.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54