Arhiva noutăţilor

22 12 2009 Deciziile adoptate de CtEDO în noiembrie 2009 c. Moldovei

În noiembrie 2009 2008, CtEDO a pronunţat deciziile Açik Göz c. Moldovei (cererea nr. 3586/05), Baranov şi Alţi 15 (cererile nr. 20935/05 ş.a.) şi Vartic şi Alţi 8 c. Moldovei (cererile nr. 12674/07 ş.a.), Bîzgu şi Alţi 35 c. Moldovei (cererile nr. 45653/05 ş.a.), Bogdanov c. Moldovei (cererea nr. 30173/06) şi Hmelevschi c. Moldovei (cererea nr. 43546/05).

15 12 2009 CtEDO a pronunţat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei, Leva c. Moldovei şi Fedotov c. Moldovei

La 15 decembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei (cererea nr. 25464/05), Leva c. Moldovei (cererea nr. 12444/05) şi Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 6484/05).

24 11 2009 CtEDO a pronunţat hotărârile Ipteh SA şi alţii c. Moldovei şi Flux (nr. 7) c. Moldovei

La 24 noiembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Ipteh SA şi alţii c. Moldovei şi Flux (nr. 7) c. Moldovei. În cauza Ipteh SA şi alţii c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, iar chestiunea privind satisfacţia echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată. În cauza Flux (nr. 7) c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO şi a acordat ziarului Flux EUR 12.25 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale şi EUR 1,800 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

13 11 2009 Donaţie de carte

Asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” anunţă distribuirea gratuită a volumelor V, VI şi VII ale publicaţiei „Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti” în beneficiul avocaţilor, avocaţilor stagiari şi organizaţiilor non-guvernamentale care au primit anterior volumele I, II, III şi IV ale acestei publicaţii.

11 11 2009 Decizia CtEDO Card Box Production SRL c. Moldovei

La 25 august 2009, CtEDO a pronunţat decizia Card Box Production SRL c. Moldovei (cererea nr. 38598/07). În faţa Curţii, compania reclamantă a pretins violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecţia proprietăţii), pe motiv de neexecutare a hotărârii judecătoreşti din 15 ianuarie 2007 în favoarea sa.

27 10 2009 CtEDO a pronunţat hotărârea Matei şi Tutunaru c. Moldovei

La 27 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea Matei şi Tutunaru c. Moldovei (cererea nr. 19246/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO în ceea ce priveşte durata excesivă a procedurilor şi a acordat reclamanţilor suma totală de EUR 4,556.

20 10 2009 CtEDO a condamnat Moldova pentru tortură în hotarârea Valeriu și Nicolae Roșca c. Moldovei

La 20 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Valeriu şi Nicolae Roşca c. Moldovei (cererea nr. 41704/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO în urma maltratării reclamanţilor şi a eşecului statului de a asigura o anchetă efectivă şi a impune sancţiuni descurajante în privinţa persoanelor responsabile, precum şi din cauza condiţiilor de detenţie. Curtea a acordat reclamanţilor suma totală de EUR 32,000.

15 10 2009 CtEDO a pronunţat hotărârea Business şi Investiţii Pentru Toţi c. Moldovei

La 13 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea Business şi Investiţii Pentru Toţi c. Moldovei (cererea nr. 39391/04).

06 10 2009 CtEDO a pronunţat hotărârile Deservire SRL, Petru Roşca şi Godorozea c. Moldovei

La 6 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile Deservire SRL c. Moldovei (cererea nr. 17328/04), Petru Roşca c. Moldovei (cererea nr. 2638/05) şi Godorozea c. Moldovei (cererea nr. 17023/05).

29 09 2009 CtEDO a pronunţat hotărârea Pânzari c. Moldovei

La 29 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04). Anterior, la 4 noiembrie 2008, Curtea a pronunţat o hotărâre în această cauză, dar, în urma unei cereri a reclamantei din 22 ianuarie 2009, colegiul Marii Camere a decis, la 6 aprilie 2009, ca cauza să fie reexaminată de o Secţiune a Curţii în altă componenţă. Astfel, cererea a fost examinată de Secţiunea a Treia a Curţii.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52