Arhiva noutăţilor

29 06 2010 CtEDO a pronunţat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Ipteh S.A. şi Alţii

La 29 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Ipteh S.A. şi Alţii c. Moldovei (cererea nr. 35367/08). Curtea a scos de pe rol cererea la solicitarea reclamanţilor.

23 06 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în martie 2010

În luna martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Voltman c. Moldovei (cererea nr. 31052/04), Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Străisteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08), Graur c. Moldovei (cererea nr. 13119/08), Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor „Inovatorul” şi Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice c. Moldovei (cererea nr. 11955/07), Matcenco c. Moldovei şi Rusiei (cererea nr. 10094/10) şi Mozer c. Moldovei şi Rusiei (cererea nr. 11138/10).

16 06 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2010

În martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Lazo c. Moldovei (cererea nr.45602/07), Moscalev c. Moldovei (cererea nr. 844/06), Timpul de Dimineață c. Moldovei (cererea nr. 16674/06), Stepuleac c. Moldovei (cererile nr. 20269/09 și 24065/09) și Stati și Marinescu c. Moldovei (cererea nr. 19828/09).

02 06 2010 Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat în vigoare

La 1 iunie 2010, Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat în vigoare după ce a fost ratificat de către toate statele membre ale Consiliului Europei. Acesta a fost elaborat pentru a garanta eficienţa sistemului european de protecţie a drepturilor omului garantat prin Convenţie. Protocolul nr. 14 prevede o serie de modificări în vederea perfecţionării mecanismului de examinare a cauzelor de către Curte şi simplificării procedurii de examinare, precum şi sporirii independenţei judecătorilor Curţii.

18 05 2010 CtEDO a pronunţat hotărârile Anuşca c. Moldovei şi Vetrenko c. Moldovei

La 18 mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice hotărârile sale în cauzele Anuşca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) şi Vetrenko c. Moldovei (cererea nr. 36552/02). În cauza Anuşca c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 2 CEDO în urma anchetei neefective a decesului unui soldat şi a acordat EUR 8,000 cu titlu de daune morale. În cauza Vetrenko c. Moldovei, cu 4 voturi la 3, a fost constatată violarea art. 6 § 1 CEDO, deoarece instanţele naţionale au motivat insuficient hotărârile lor prin care au condamnat reclamantul pentru comiterea unui omor. Curtea a acordat reclamantului EUR 5,000 cu titlu de daune morale şi EUR 650 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

11 05 2010 A fost făcut public raportul pentru 2009 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 14 aprilie 2010, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al treilea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Potrivit raportului, Comitetul de Miniştri a primit spre examinare 1,515 de hotărâri noi în 2009 în comparaţie cu 2008 (+9%), ceea ce a mărit numărul total al hotărârilor la 7,887. Moldova este lider la capitolul sumelor acordate prin hotărârile CtEDO cu titlu de satisfacţie echitabilă, fiind obligată în anul 2009 la plata a EUR 14 mln 219 mii.

28 04 2010 CtEDO s-a pronunţat în cauza Ciubotaru c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea sa în cauza Ciubotaru c. Moldovei (cererea nr. 27138/04). Curtea a constatat că refuzul de a schimba apartenenţa etnică în actele de identitate ale reclamantului consituie o încălcare a dreptului la viaţa privată.

27 04 2010 Marea Cameră a CtEDO a pronunţat hotărârea Tănase c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea sa în cauza Tănase c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a constatat că prevederile care interzic deputaţilor aleşi, care deţin cetăţenie multiplă, să fie membri ai Parlamentului, sunt disproporţionate şi a considerat, în unanimitate, că a existat violarea art. 3 Protocolul nr. 1 la CEDO.

23 04 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în februarie 2010

În luna februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Bisir şi Alţii c. Moldovei (cererea nr. 42973/05), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Grosu c. Moldovei (cererea nr. 36170/05), Morozan c. Moldovei (cererea nr. 6503/04), Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05) şi Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

20 04 2010 CtEDO a adoptat hotărârile Brega c. Moldovei şi Racu c. Moldovei

La 20 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârile Brega c. Moldovei (cererea nr. 52100/08) şi Racu c. Moldovei (cererea nr. 13136/07). În cauza Brega c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3, art. 5 § 1 (c) şi a art. 11 CEDO şi a acordat compensaţie în sumă de EUR 8,000. În cauza Racu c. Moldovei, Curtea a radiat cererea în urma declaraţiei Guvernului care s-a obligat să achite reclamantului EUR 1,800 în urma executării întârziate a hotărârii judecătoreşti.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54