Arhiva noutăţilor

19 10 2010 Hotărârea CtEDO privind satisfacţia echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei

La 19 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părţile, prin care Guvernul s-a obligat să plătească companiei reclamante EUR 320,000 cu titlu de orice daună materială şi morală, precum şi EUR 8,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli, în termen de 3 luni de la data adoptării deciziei de radiere a cererii în temeiul acordului amiabil, şi a radiat cererea de pe rol.

14 10 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în iunie 2010

În luna iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Urechean c. Moldovei (cererea nr. 27756/05), Andronovici c. Moldovei (cererea nr. 13424/06), Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 25688/09), Djaparidze c. Moldovei (cererea nr. 32530/07), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Povestca c. Moldovei (cererea nr. 13765/04), Braga c. Moldovei şi Rusiei (cererea nr. 76957/01) şi Străsteanu c. Moldovei (cererea nr. 40699/08).

12 10 2010 Hotărârea CtEDO privind satisfacţia echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei

La 12 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei (cererea nr. 476/07). Curtea a lăsat în seama Comiterului de Miniştri al CoE supravegherea executării de către Guvernul Moldovei a hotărârii judecătoreşti naţionale în favoarea reclamantului şi i-a acordat EUR 2,000 cu titlu de daune morale şi EUR 850 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

04 10 2010 Hotărârile CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2010

În septembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat hotărârile Hyde Park şi Alţii (nr. 5 şi 6) c. Moldovei (cererile nr. 6991/08 şi 15084/08), Popa c. Moldovei (cererea nr. 29772/05) şi hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Guşan c. Moldovei (cererea nr. 22539/05).

07 09 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în iunie 2010

În iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Popescu c. Moldovei (cererea nr. 11367/06), Romany Gaz Group c. Moldovei (cererea nr. 11662/05), Boldişor c. Moldovei (cererea nr. 10275/07) şi Catan şi Alţii c. Moldovei şi Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 şi 18454/06).

10 08 2010 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în aprilie şi mai 2010

În luna aprilie şi mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Levinţa c. Moldovei (cererea nr. 5116/08), Gâtlan c. Moldovei (cererea nr. 10174/05), Gheorghiţă c. Moldovei (cererea nr. 5334/06), Ţopa c. Moldovei (cererea nr. 12495/05), Antonov, Băluţă şi Bezrodnîi c. Moldovei şi Rusiei (cererile nr. 315/10, 1153/10 şi 1158/10), Pascari c. Moldovei (cererea nr. 53710/09) şi Semionov c. Moldovei (cererea nr. 59935/08).

04 08 2010 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în aprilie şi mai 2010

În aprilie şi mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Bogatu c. Moldovei (cererea nr. 36748/05), Croitoru c. Moldovei (cererea nr. 29755/07) şi Poia c. Moldovei (cererea nr. 48522/06).

26 07 2010 CtEDO a pronunţat hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei

La 20 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 7481/06). Curtea a conchis că art. 3 CEDO a fost violat în urma condiţiilor inumane de detenţie în care a fost deţinut reclamantul şi în urma lipsei acordării asistenţei medicale într-un termen potrivit. Curtea a salutat decizia Curţii Supreme de Justiţie de aplicare directă a CEDO, în absenţa prevederilor în legislaţia naţională referitoare la dreptul reclamantului la compensaţie în urma violării art. 3 CEDO, însă a notat că compensaţia acordată de catre judecătorii naţionali a fost insuficientă şi a continuat examinarea cererii.

13 07 2010 Au fost pronunţate hotărârile Manole şi Alţii, Parnov şi Panov c. Moldovei

La 13 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Manole şi Alţii c. Moldovei (cererea nr. 13936/02), precum şi hotărârile Parnov c. Moldovei (cererea nr. 35208/06) şi Panov c. Moldovei (cererea nr. 37811/04).

06 07 2010 CtEDO a adoptat decizia în cauzele Catan şi Alţii contra Moldovei şi Rusiei

La 15 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat decizia cu privire la admisibilitatea cauzelor Catan şi Alţii c. Moldovei şi Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 şi 18454/06). Reclamanţii sunt cetăţeni ai Republicii Moldova care locuiesc în „Republica Moldovenească Nistreană”. Fiecare cerere se referă la o şcoală distinctă cu predarea în limba română şi a fost depusă de către un grup de părinţi, copii şi profesori.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54