Arhiva noutăţilor

06 04 2011 CtEDO a decis să înceteze procedura pilot în privinţa cauzelor poloneze

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să înceteze procedura pilot în privinţa tuturor cauzelor poloneze, după ce Polonia a introdus un nou sistem de compensare. Spre satisfacţia Curţii Europene a Drepturilor Omului, în legislaţia locativă a Poloniei a fost soluţionată o problemă sistemică, care a dus la scoaterea de pe rolul Curţii a unei cauze, implicând 100 de proprietari de terenuri şi alte 24 de cazuri similare, precum şi la încetarea examinării tuturor cauzelor poloneze privind “controlul chiriilor”.

04 04 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2011

În luna martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice deciziile Tisar Invest SRL c. Moldovei (cererea nr. 31526/07), Coroi c. Moldovei (cererea nr. 422/07) şi Conovali c. Moldovei (cererea nr. 39503/06).

01 04 2011 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2010

În anul 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 28 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Urmând tradiţia din anii precedenţi, asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2010, a cauzelor la Curte.

24 03 2011 O reglementare nouă pentru examinarea violărilor sistemice și structurale

O normă pentru examinarea violărilor sistemice și structurale a drepturilor omului în Europa. Curtea Europeană a introdus o normă nouă, care clarifică modul cum sunt examinate eventualele violări sistemice sau structurale a drepturilor omului.

17 03 2011 Cererile comunicate de CtEDO în luna februarie 2011

În luna februarie CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: B. şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 61382/09), Gasanov c. Moldovei (cererea nr. 39441/09) şi Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 14092/06).

28 02 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în ianuarie 2011

În ianuarie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice deciziile Mereuta c. Moldovei (cererea nr. 39153/05), Armas c. Moldovei (cererea nr. 31689/03), Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 56555/07), Chetruş c. Moldovei (cererea nr. 15953/07), Bizgu c. Moldovei (cererea nr. 45653/05) şi Gheorghita c. Moldovei (cererea nr. 41836/06).

15 02 2011 Hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

La 15 februarie 2011 CtEDO a pronunţat hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

14 02 2011 În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat Guvernului cererile BULAI si MUHIN

În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: BULAI c. MOLDOVEI (cererea nr. 16761/09) şi MUHIN c. MOLDOVEI (cererea nr. 342/09).

14 02 2011 O nouă rundă de discuţii asupra reformei Curţii de la Strasbourg

La 9 februarie 2011, la Strasbourg, au avut loc consultările Comitetului de Experţi al Consiliului Europei privind reforma Curţii Europene a Drepturilor Omului cu reprezentanţii societăţii civile şi ai instituţiilor naţionale a drepturilor omului.

12 02 2011 Comunicatul Curţii ca urmare a „creşterii alarmante” a cererilor de suspendare a deportării

La data de 11 februarie 2011 Curtea Europeană a făcut public un Comunicat prin care Guvernele, reclamanţii şi avocaţii acestora sunt invitaţi să conlucreze pe deplin cu Curtea Europeană, urmare a „creşterii alarmante” a cererilor de suspendare a deportării

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54