Arhiva noutăţilor

01 04 2011 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2010

În anul 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 28 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Urmând tradiţia din anii precedenţi, asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2010, a cauzelor la Curte.

24 03 2011 O reglementare nouă pentru examinarea violărilor sistemice și structurale

O normă pentru examinarea violărilor sistemice și structurale a drepturilor omului în Europa. Curtea Europeană a introdus o normă nouă, care clarifică modul cum sunt examinate eventualele violări sistemice sau structurale a drepturilor omului.

17 03 2011 Cererile comunicate de CtEDO în luna februarie 2011

În luna februarie CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: B. şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 61382/09), Gasanov c. Moldovei (cererea nr. 39441/09) şi Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 14092/06).

28 02 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în ianuarie 2011

În ianuarie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice deciziile Mereuta c. Moldovei (cererea nr. 39153/05), Armas c. Moldovei (cererea nr. 31689/03), Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 56555/07), Chetruş c. Moldovei (cererea nr. 15953/07), Bizgu c. Moldovei (cererea nr. 45653/05) şi Gheorghita c. Moldovei (cererea nr. 41836/06).

15 02 2011 Hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

La 15 februarie 2011 CtEDO a pronunţat hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

14 02 2011 În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat Guvernului cererile BULAI si MUHIN

În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: BULAI c. MOLDOVEI (cererea nr. 16761/09) şi MUHIN c. MOLDOVEI (cererea nr. 342/09).

14 02 2011 O nouă rundă de discuţii asupra reformei Curţii de la Strasbourg

La 9 februarie 2011, la Strasbourg, au avut loc consultările Comitetului de Experţi al Consiliului Europei privind reforma Curţii Europene a Drepturilor Omului cu reprezentanţii societăţii civile şi ai instituţiilor naţionale a drepturilor omului.

12 02 2011 Comunicatul Curţii ca urmare a „creşterii alarmante” a cererilor de suspendare a deportării

La data de 11 februarie 2011 Curtea Europeană a făcut public un Comunicat prin care Guvernele, reclamanţii şi avocaţii acestora sunt invitaţi să conlucreze pe deplin cu Curtea Europeană, urmare a „creşterii alarmante” a cererilor de suspendare a deportării

08 02 2011 Hotărârea Ignatenco c. Moldovei

La 08 februarie 2010 CtEDO a adoptat hotărârea Ignatenco c. Moldovei (cererea nr.36988/07).

04 02 2011 Cererile comunicate de CtEDO în luna ianuarie 2011

În luna ianuarie CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei următoarele cereri: Bagrin c. Moldovei (cererea nr. 61635/08), Danalachi c. Moldovei (cererea nr. 25664/09), Graciova c. Moldovei (43404/08), Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07), Modarca c. Moldovei (cererea nr. 37829/08), Radu c. Moldovei (cererea nr. 50073/07), Robulet c. Moldovei (cererea nr. 17935/08), Soitu c. Moldovei (II) (cererea nr. 18835/08), Stepuleac Anatol c. Moldovei (cererea nr. 12437/08), Stepuleac c. Moldovei (59850/09) şi Stratan c. Moldovei (44085/08).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52