Arhiva noutăţilor

20 06 2011 Urmatoarele cereri comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în mai 2011

În luna mai 2011, CtEDO a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: DONTRUT SRL c. Moldovei (cererea nr. 45504/09), Melnic c. Moldovei (cererea nr. 46351/08), Povestca c. Moldovei (cererea nr. 54791/10), PROMO LEX şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 42757/09).

10 06 2011 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în mai 2011

În luna mai 2011, CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Gospodinov c. Moldovei (cererea nr. 17934/08), Şişanov c. Moldovei (cererea nr. 11353/06), Toncu c. Moldovei (cererea nr. 26710/08), Vasiliciuc c. Moldovei (cererea nr. 15944/11), Vieru c. Moldovei (cererea nr. 32476/09) şi VIRPROD-LUX SRL c. Moldovei (cererea nr. 5067/08).

26 05 2011 Cererea comunicată de CtEDO Guvernului Moldovei în aprilie 2011

În luna aprilie 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cauza Guţu c. Moldovei (cererea nr. 47804/07).

17 05 2011 Hotărârile în cauza Megadat. Com SRL, Ganea, Bisir şi Tulus şi Mocanu

La 17 mai 2011, CtEDO a pronunţat hotărârea privind satisfacţia echitabilă în cauza Megadat. Com SRL c. Moldovei (cererea nr. 21151/04), hotărârile Ganea c. Moldovei (cererea nr. 2474/06), Bisir şi Tulus c. Moldovei (cererea nr. 42973/05) şi Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 12708/05).

17 05 2011 A fost făcut public raportul pentru 2010 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 19 aprilie 2011, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al patrulea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului.

29 04 2011 Urmatoarele decizii CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2011

În luna martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai făcut publice deciziile Gabură c. Moldovei (cererea nr. 12197/08), Jomir c. Moldovei (cererea nr. 22740/07), Laguta c. Moldovei (cererea nr. 44712/06), Pasat c. Moldovei (cererea nr. 15594/06) şi Ionel c. Moldovei (cererea nr. 24032/08).

27 04 2011 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în martie 2011

În luna martie 2011 CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Mudric c. Moldovei (cererea nr. 74839/10), Eremia şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 3564/11), Lady S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 39804/06), Business - Investitii pentru Toti SA şi Boris Iampolschi c. Moldovei (cererea nr. 45682/07) şi NORD-UNIVERSAL S.R.L. c. Moldovei(cererea nr. 29096/06).

20 04 2011 Alegerea a doi judecători noi la Curtea de la Strasbourg

La 12 aprilie 2011 Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei a ales doi judecători noi în numele Norvegiei şi Elveţiei.

06 04 2011 CtEDO a decis să înceteze procedura pilot în privinţa cauzelor poloneze

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să înceteze procedura pilot în privinţa tuturor cauzelor poloneze, după ce Polonia a introdus un nou sistem de compensare. Spre satisfacţia Curţii Europene a Drepturilor Omului, în legislaţia locativă a Poloniei a fost soluţionată o problemă sistemică, care a dus la scoaterea de pe rolul Curţii a unei cauze, implicând 100 de proprietari de terenuri şi alte 24 de cazuri similare, precum şi la încetarea examinării tuturor cauzelor poloneze privind “controlul chiriilor”.

04 04 2011 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2011

În luna martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice deciziile Tisar Invest SRL c. Moldovei (cererea nr. 31526/07), Coroi c. Moldovei (cererea nr. 422/07) şi Conovali c. Moldovei (cererea nr. 39503/06).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52