Arhiva noutăţilor

28 03 2013 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013 (continuare)

Cererile: Iurie Toţchi ş.a. c. Moldovei, Rusiei şi Ucrainei, Dub c. Moldovei, Tocarenco c. Moldovei, Rezanov c. Moldovei, Stomatii c. Moldovei și Rusiei, Berzan c. Moldovei și Rusiei

28 03 2013 Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013

În lunile ianuarie 2013 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei următoarele cereri: Malancea c. Moldovei (cererea nr. 46372/10), AsDAC c. Moldovei (cererea nr. 47384/07), Navrotki c. Moldovei (cererea nr. 65953/11), Veleşco c. Moldovei (cererea nr. 53918/11), Iurie Toţchi ş.a. c. Moldovei, Rusiei şi Ucrainei (cererea nr. 8833/10), Dub c. Moldovei (cererea nr. 39374/09), Tocarenco c. Moldovei (cererea nr. 769/13), Rezanov c. Moldovei (33694/12), Stomatii c. Moldovei și Rusiei (69528/10), Berzan c. Moldovei și Rusiei (56618/08), Efros c. Moldovei (62380/11), Panteleiciuc c. Moldovei și Rusiei (57468/08), Tretiacov și alții c. Moldovei (28171/10), Sandu și alții c. Moldovei și Rusiei (21034/05).

12 02 2013 Hotărârea Eduard Popa c. Moldovei (cererea nr. 17008/07)

La 12 februarie 2013 CtEDO a pronunţat hotărârea Eduard Popa c. Moldovei (cererea nr. 17008/07).

05 02 2013 Hotărârea Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07)

La 05 februarie 2013 CtEDO a pronunţat hotărârea Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07).

04 02 2013 Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2012

În anul 2012 Curtea a pronunțat în privința Moldovei 27 de hotărâri, dintre care în 25 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

25 01 2013 A fost făcut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2012

La 24 ianuarie 2013, în cadrul unei conferinţe de presă anuale, dl Dean Spielmann, preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, a făcut public raportul de activitate al Curţii pentru anul 2012.

15 01 2013 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în noiembrie 2012

În luna noiembrie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: COLDIN-DC și Eugeniu COLISNICENCO c. Moldovei (cererea nr. 40274/06), Craciuneac c. Moldovei (cererea nr. 77407/11) și Sindrevici c. Moldovei (cererea nr. 23929/04).

15 01 2013 Hotărârea Mitrofan c. Moldovei (cererea nr. 50054/07)

La 15 ianuarie 2013 CtEDO a pronunţat hotărârea Mitrofan c. Moldovei (cererea nr. 50054/07).

15 01 2013 Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în octombrie 2012

În luna octombrie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Tabacaru c. Moldovei și Rusiei și Guțu c. Moldovei (cererile nr. 29626/09 și 42574/09); Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 10910/06); Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 12437/08); Carpala c. Moldovei (cererea nr. 23258/06) și Bagrin c. Moldovei (cererea nr. 61635/08).

10 01 2013 Următoarele cereri comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei noiembrie 2012

În lunile noiembrie 2012 CtEDO a mai comunicat Guvernului Moldovei următoarele cereri: Luncaşu c. Moldovei (cererea nr. 38202/10) și Nacai c. Moldovei (cererea nr. 47294/07).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54