Vitalie Nagacevschi - membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii

07 07 2017

La 5 iulie 2017, în cadrul reuniunii Delegaților Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, au avut loc alegerile experților din partea Republicii Moldova, Danemarcei, Franței, Luxemburgului, Monaco, Norvegiei și Serbiei în vederea suplinirii poziţiilor de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT).

În baza concursului național, Republica Moldova a înaintat trei candidați pentru ocuparea poziției respective. În rezultatul procedurii de alegeri, delegațiile statelor-membre ale Consiliului Europei au sprijinit candidatura lui Vitalie Nagacevschi, cu majoritatea de voturi.

Notă: CPT este organul principal de monitorizare a implementării Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante, fiind un instrument preventiv nejudiciar pentru protejarea persoanelor private de libertate, împotriva torturii sau a altor forme de rele tratamente. Membrii CPT sunt experţi independenţi şi imparţiali, cu experienţă în diferite domenii, incluzând avocaţi, medici şi specialişti în domeniul penitenciarelor sau al poliţiei.

 

Sursa: http://www.mfa.gov.md