Lansarea unui nou sistem pentru deciziile judecătorului unic cu o motivare mai detaliată

02 06 2017

Urmare a intrării in vigoare a Protocolului nr. 14 în 2010, care a introdus posibilitatea ca un judecător unic să declare cererile inadmisibile, Curtea a iniţiat noi metode de lucru pentru a aborda numărul mare de cereri vădit inadmisibile restante, în 2011 astfel de cereri erau 100,000. Curtea nu a avut de ales decât să adopte o procedură sumară pentru soluţionarea lor. Reclamanţii au primit o scrisoare cu decizie de a respinge cererile într-o manieră globală.

Actualmente din moment ce restanţele au fost eliminate şi în lumina invitaţiei Statelor membre din Declaraţia de la Bruxel din martie 2015, Curtea a adoptat o nouă procedură, care permite furnizarea unei motivări mai detaliate. Prin adoptarea noii abordări, Curtea a trebuit să găsească un echilibru între preocuparea legitimă cu privire la lipsa motivării concrete şi menţinerea unui proces eficient de soluţionare a cererilor inadmisibile, pentru a nu devia prea multe resurse de la examinarea cazurilor potenţial fondate.  

Astfel din iunie 2017 Curtea va modifica modul în care sunt adoptate deciziile judecătorului unic. În loc de scrisoare-decizie reclamanţii vor primi o decizie a Curţii în formaţiunea judecătorului unic în una din limbile oficiale şi semnată de judecătorul unic, acompaniată de o scrisoare în limba naţională relevantă. Decizia va include, în multe cazuri, referinţă la motivele de inadmisibilitate specifice. Totuşi, Curtea va emite în continuare respingeri globale în unele cazuri, spre exemplu, în cazul cererilor ce conţin numeroase plângeri nefondate, eronate sau vagi.