Hotărârea Grecu c. Moldovei

30 05 2017

În cauza Grecu, reclamanta este Tatiana Grecu născută în 1960.

La 22 februarie 2002 la 07.00 reclamanta a fost arestată şi plasată în detenţie. Ea a fost eliberată la 16.40 aceeaşi zi, după ce o instanţă a constatat că detenţia era abuzivă şi a dispus eliberarea acesteia. Pe durata detenţiei reclamanta a fost maltratată, fiind lovită şi strangulată. După eliberare din detenţie ea a plecat la spital, unde a fost diagnosticată cu contuzie şi multiple leziuni pe cap şi gât. Ea a depus o plângere penală în legătura cu evenimentele respective, însă fără succes.

La o dată nespecificată reclamanta a iniţiat proceduri civile împotriva statului, cerând compensaţie pentru detenţie ilegală şi maltratare.

Prin hotărârea din 09 august 2002 Curtea Supremă a constatat  violarea drepturilor reclamantei garantate de Articolul 3 şi 5 din Convenţie, pe motivul detenţiei ilegale şi maltratării din 22 februarie 2002. De asemenea, instanţa supremă a constatat violarea drepturilor garantate de Articolul 6 şi 13 din Convenţie, pe motivul duratei şi ineficienţei procedurilor penale. Curtea a acordat 3,200 Euro cu titlu de compensaţii.

În faţa Curţii reclamanta s-a plâns de violarea Articolului 3 din Convenţie urmare a maltratării de către poliţie şi investigaţia ineficientă a maltratării. De asemenea, s-a plâns în temeiul Articolului 5 din Convenţie pentru detenţie abuzivă din 22 februarie 2002.

Curtea a notat că nu există dubiu şi nu a fost disputat de părţi că reclamantul a suferit de încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 3, sub aspect material şi procedural şi Articolul 5 din Convenţie. Ea a notat că instanţele naţionale au acordat compensaţii reclamantului şi a considerat că chestiunea principală este dacă compensaţia este proporţională prejudiciului suferit.

Curtea a notat că Curtea Supremă a acordat reclamantului echivalentul a 3,200 Euro cu titlu de prejudiciu moral. Având în vedere detenţia ilegală contrară Convenţiei şi bătaia la care a fost supusă reclamantă în mânile poliţiei, acest cuantum este semnificativ mai mic decât cel acordat de Curte. Mai mult decât atât, Curtea a reiterat că compensaţia civilă nu este suficientă pentru a depriva reclamantul de calitatea de victimă, având în vedere obligaţia statului de a investiga maltratarea.

Ea a constatat că a avut loc violarea Articolului 3 şi Articolului 5 din Convenţie, din cauza detenţiei ilegale şi maltratării şi omisiunii de a investiga pretinsele rele-tratamente.

Reclamanta a cerut 11,800 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 840 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei 11,800 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 840 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat de V.Vieru, avocat din Chişinău.