Instruirea în domeniul Convenţiei

24.02.2010

 

Această pagină este dedicată activităţilor Asociaţiei obşteşti "Juriştii pentru drepturile omului" referitoare la instruirea în domeniul Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului.

Asociaţia se ocupă de traducerea în limba de stat a hotărârilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti. Până la acest moment, au fost publicate 9 volume de carte, care cuprind jurisprudenţa Curţii pronunţată în cauze contra Moldovei din 12 septembrie 1997 până la 30 iunie 2009. Publicaţia este distribuită gratuit judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, principalelor biblioteci, autorităţi publice şi organizaţiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea şi promovarea drepturilor omului.

De asemenea, Asociaţia a organizat seminare de instruire în domeniul Convenţiei pentru reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, precum şi pentru avocaţi şi avocaţi stagiari.