Publicaţii

28.12.2009

 

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul IX, Chişinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul VIII, Chişinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul VII, Chişinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul VI, Chişinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul V, Chişinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul IV, Chişinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul III, Chişinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul II, Chişinău 2009

 

Lucrarea "Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti", volumul I, Chişinău 2009

 

Cartea "Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază şi jurisprudenţa în cauzele moldoveneşti", Chişinău 2007

 

Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova în cauzele cu privire la pretinsa încălcare a articolului 3 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (interzicerea torturii) (Avocatul Poporului nr. 9-10/2006)

 

Исполнение решений Европейского Суда по Правам Человека. Дело «Илашку и другие против Молдовы и России». (Бюллетень Мемориал — EHRAC, Выпуск 3 — Лето 2005)

 

Practica judiciară din Republica Moldova şi libertatea de exprimare: deficienţele care apar pe marginea examinării cauzelor civile privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale

 

Analiză şi comentarii la proiectul Сodului audiovizualului şi proiectele legii audiovizualului şi legii cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului "Teleradio-Moldova"