Competenţa consultativă a CtEDO

01/03/2010

 

La 22 ianuarie 2010, CtEDO a adoptat cel de-al doilea aviz consultativ al său şi a conchis, în unanimitate, că lista candidaţilor pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea unui anumit stat, care deja a fost depusă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, nu poate fi retrasă şi înlocuită cu o nouă listă după expirarea termenului-limită indicat de către Adunarea Parlamentară pentru depunerea listei.

Această cerere de a da un aviz consultativ provine dintr-un schimb de scrisori între autorităţile Ucrainei şi Adunarea Parlamentară privind componenţa listei candidaţilor pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea Ucrainei. În urma retragerii unui candidat dintre cei trei din partea Ucrainei, în septembrie 2007, din motive personale, autorităţile ucrainene au anunţat retragerea întregii liste. În octombrie 2007, Adunarea Parlamentară a conchis că nu existau circumstanţe excepţionale care justificau retragerea listei, solicitând ca Ucraina să prezinte un candidat suplimentar şi nu o nouă listă. Această cerere a fost reînnoită în decembrie 2007.

La 15 iulie 2009, Comitetul de Miniştri, a solicitat Curţii, în temeiul art. 47 CEDO, să dea un aviz consultativ privind următoarele întrebări:

1. (a) Poate o listă de trei candidaţi, nominalizată de către un stat pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea acelui stat şi prezentată Adunării Parlamentare, să fie retrasă şi înlocuită cu o nouă listă de trei candidaţi? Dacă da, există vreun termen-limită?

(b) Pot oare candidaţii din lista retrasă să fie consideraţi ca şi nominalizaţi de către un stat, în sensul art. 22 CEDO?

(c) Este oare obligată Adunarea Parlamentară să ia în consideraţie noua listă de candidaţi depusă de un stat în locul celei retrase anterior?

2. (a) Dacă unul sau mai mulţi candidaţi dintr-o listă depusă la Adunarea Parlamentară de către un stat se retrag înainte ca Adunarea să voteze pe marginea acelei liste, este oare obligat statul, potrivit Convenţiei, să prezinte unul sau mai mulţi candidaţi suplimentari pentru completarea listei sau este în drept să prezinte o nouă listă?

(b) Condiţiile prevăzute în paragrafele 1 şi 2 din anexa la Rezoluţia 1432 (2005) a Adunării Parlamentare a CoE constituie oare o încălcare a responsabilităţilor Adunării în virtutea art. 22 CEDO de a lua în considerare o listă sau un nume de pe o asemenea listă, în baza criteriilor prevăzute de art. 21 CEDO?

Cererea pentru aviz consultativ a fost alocată Marii Camere a CtEDO. Adunarea Parlamentară şi guvernele a 16 state (Republica Cehă, Estonia, Franţa, Grecia, Irlanda, Malta, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Suedia, Ucraina şi Regatul Unit) au depus comentarii scrise cu privire la acest subiect.

Competenţa CtEDO în domeniul avizelor consultative. CtEDO a observat că competenţa sa potrivit art. 47 CEDO, este limitată la „probleme juridice privind interpretarea Convenţiei şi a protocoalelor sale”. Întrebările de la 1.a până la 2.a, privind drepturile şi obligaţiile Adunării Parlamentare în procedura de alegere a judecătorilor, au caracter juridic şi corespund limitei competenţei potrivit art. 47 CEDO. Pe de altă parte, întrebarea 2.b, care se referă la compatibilitatea unei rezoluţii a Adunării Parlamentare cu Convenţia, nu corespunde cu competenţa CtEDO privind avizele consultative.

Fondul. CtEDO a considerat că statele pot, în exercitarea suveranităţii lor, să decidă, pe motive proprii, retragerea listei de candidaţi la funcţia de judecător CtEDO. Totuşi, nu ar fi compatibil cu desfăşurarea normală a procedurii de alegere să se permită statelor membre să-şi retragă listele fără restricţii sau condiţii, după ce acestea au fost deja prezentate Adunării Parlamentare. Astfel, se prezumă că, înainte de a depune listele, statele organizează la nivel naţional propria lor procedură de selectare într-un mod care să le permită desemnarea candidaţilor calificaţi. Orice posibilitate de a retrage lista mai târziu ar împiedica cursul normal şi termenele procedurii de alegere a judecătorilor de către Adunarea Parlamentară. În opinia CtEDO, este astfel rezonabil ca termenul-limită pentru retragerea listei să coincidă cu termenul-limită fixat pentru statele membre să depună listele la Adunarea Parlamentară.

În concluzie, CtEDO a conchis că statele membre pot să retragă şi să înlocuiască lista candidaţilor la postul de judecător la CtEDO, dar numai cu condiţia ca ele să o facă înainte de termenul-limită fixat de Adunarea Parlamentară pentru prezentarea listelor de candidaţi (întrebarea 1.a). După această dată, statele membre nu vor avea dreptul să retragă listele lor. Prin urmare, dacă retragerea va avea loc până la expirarea acestui termen-limită: candidaţii de pe lista retrasă de către statul membru nu vor mai putea fi consideraţi ca nominalizaţi (întrebarea 1.b); candidaţii de pe o nouă listă urmează a fi luaţi în considerare de către Adunarea Parlamentară (întrebarea 1.c) şi statele membre vizate pot fie să înlocuiască candidaţii absenţi sau să prezinte o nouă listă din trei candidaţi (întrebarea 2.a). Dacă, totuşi, retragerea a avut loc după expirarea termenului-limită, statele membre vizate sunt restricţionate doar la înlocuirea candidatului absent (întrebarea 2.a).

 

Avizul consultativ al CtEDO din 22 ianuarie 2010 (în engleză)  

Avizul consultativ al CtEDO din 22 ianuarie 2010 (în franceză)