Structura aparatului Curţii

Fluxul mare de cereri a determinat Curtea să angajeze un număr important de persoane care fac parte din aparatul ei de lucru. Personalul Curţii este compus din jurişti, secretari, asistenţi administrativi, consilieri, asistenţi TI, traducători, etc.

Structura aparatului Curţii este una complexă. Juriştii angajaţi de Curte activează în cadrul grefei Curţii. Aceştia fac parte din diviziuni juridice care funcţionează pe lângă organele de lucru ale Curţii. Ei au naţionalitatea statelor membre la Convenţie. Juriştii îndeplinesc sarcinile privind corespondenţa cu plăţile, completarea şi evidenţa dosarului, întocmirea raportului preliminar şi supravegherea şi revizuirea traducerilor. Aceştia sunt asistaţi de secretari care, de obicei, sunt cunoscători ai limbii statului respectiv şi cunoscători ai sistemului legislativ naţional.

Juriştii sunt angajaţi prin concurs anunţat în prealabil de către Curte. Juriştii pot fi angajaţi pe un termen nedeterminat sau pe o perioadă fixă (de obicei 2 sau 4 ani). Poziţia de jurist este anunţată pentru fiecare stat membru în parte. Candidatul trebuie să cunoască sistemul de drept al statului pentru care se anunţă poziţia. Anunţul se plasează pe pagina web a Curţii.

Membrii aparatului Curţii au statut de funcţionari internaţionali.