Avize

05/10/2010

 

Asociaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” elaborează avize ale proiectelor actelor normative prin prisma jurisprudenţei CtEDO. Acestea sunt prezentate mai jos în ordine cronologică descrescătoare.


Scrisoare din 12 noiembrie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare la controlul constituţionalităţii art. 10 alin. 3 lit.a) al Legii cu privire la avocatură


Scrisoare din 20 septembrie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare la controlul constituţionalităţii unor prevederi prin care s-a limitat dreptul persoanelor care nu au licenţă de avocat să reprezinte în procedurile judiciare civile;

 

Aviz din 15 septembrie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de modificare a Codului Contravenţional al Republicii Moldova;

 

Scrisoare din 8 iulie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare la controlul constituţionalităţii art. 22 alin. (1) lit. (b) al Legii cu privire la statutul judecătorului din 20 iulie 1995

 

Aviz din 21 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de modificare şi completare a hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 14 din 3 octombrie 2005;

 

Aviz din 15 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind compensarea de către stat a prejudiciului cauzat în urma încălcării termenului rezonabil în procesul de judecare a cauzelor sau de executare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti;

 

Scrisoare din 19 aprilie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele referitoare la restricţionarea accesului la justiţie pentru demiterea dintr-o funcţie de conducere a unui judecător;

 

Aviz din 13 ianuarie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de lege ajustat privind modificarea cadrului legislativ în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor;

 

Aviz din 22 octombrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind excluderea competenţei instanţelor specializate să examineze pricini;

 

Aviz din 30 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind modificarea cadrul legislativ în domeniul avocaturii;

 

Aviz din 9 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de lege privind modificarea cadrului legislativ în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor;

 

Aviz din 8 decembrie 2009 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind modificarea cadrul legislativ în domeniul interceptării convorbirilor telefonice şi măsurilor operative de investigaţie;

 

Scrisoare din 19 decembrie 2008 adresată Curţii Constituţionale privind art. 326 Cod de procedură penală;

 

Scrisoare din 18 decembrie 2008 adresată Curţii Constituţionale privind analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în ceea ce priveşte dreptul la pensie şi la indemnizaţie.