Reforma Curții introdusă prin Protocolul nr. 15

Protocolul nr. 15 la CEDO a fost adoptat la 16 mai 2013, în cadrul celei de-a 123 reuniuni a Comitetului de Miniştri. Deschis pentru semnare la 24 iunie 2013.

Intrarea în vigoare: Ratificarea de către toate statele contractante la Convenţie. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de trei luni de la data la care toate părţile contractante la Convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin Protocol, conform articolul 6.

Pentru a menţine eficienţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, acest protocol va introduce următoarele modificări în Convenţie:

-        Includerea în Preambulul Convenţiei a unei referinţe la principiul subsidiarităţii şi la doctrina marjei de apreciere;

-        Reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care plîngerea trebuie să fie depusă la Curte;

-        Modificarea criteriului de admisibilitate privind „prejudiciul important” pentru a elimina cea de-a doua condiţie care împiedică respingerea unei cauze care nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă naţională;

-        Eliminarea dreptului părţilor într-o cauză de a se opune disesizării unei camere în favoarea Marii Camere;

-        Înlocuirea limitei de vârstă a judecătorilor prin exigenţa potrivit căreia vârsta candidaţilor la funcţia de judecător să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi va fi examinată de Adunarea Parlamentară.