Alte măsuri pot presupune distrugerea de către poliţie a tuturor materialelor, sau cel puţin celor utilizate în scopuri operative, care conţin informaţii obţinute cu încălcarea dreptului la confidenţialitate, de exemplu hotărârea Kopp c. Elveţiei (cererea nr. 23224/94), Rezoluţia Finală ResDH(2005) 96; recunoaşterea unei biserici, înregistrarea căreia anterior a fost refuzată, contrar Articolului 9, de exemplu hotărârea Mitropoliei Basarabiei şi alţii c. Moldovei (cererea nr. 45701/09), Rezoluţia Finală  ResDH (2010)008, sau introducerea unei legislaţii, care nu exista anterior,  care permite accesul la Curte, de exemplu hotărârea Holy Monasteries c. Greciei (cererea nr. 13092/87), Rezoluţia DH (97)577.