Dacă violarea continuă să aibă efecte nefavorabile care nu pot fi înlăturate prin satisfacţia echitabilă adjudecată reclamantului, Comitetul de Miniştri examinează dacă este necesar ca autorităţile naţionale să întreprindă măsurile individuale. Scopul este de a pune capăt încălcării continui şi să redreseze, unde este posibil, efectele respective (restitutio in integrum).