În hotărârea din 13 iulie 2004, paragraful 249, Scozzari şi Giunta, cererea nr. 39221/98, Marea Cameră a Curţii a făcut sumarul obligaţiilor statului de a întreprinde măsuri generale pentru a preveni violări viitoare şi măsuri individuale pentru remedierea încălcării:

 „Statul pârât (...) este chemat nu numai să plătească interesaţilor sumele acordate cu titlu de satisfacţie echitabilă, dar şi să aleagă, sub controlul Comitetului Miniştrilor, măsurile generale şi/sau, dacă este cazul, individuale care vor fi adoptate în sistemul său juridic intern pentru a indica un termen pentru încălcarea constatată de către Curte şi de a lichida pe cât este posibil consecinţele ei.”