Convenţia Europeană are menirea să asigure respectarea de către Statele Membre a drepturilor omului, supremaţiei legii şi principiilor democraţiei pluraliste. Acceptarea Convenţiei, cât şi a jurisdicţiei obligatorii a Curţii şi a caracterului obligatoriu a hotărârilor acesteia, a devenit o cerinţă pentru statutul de membru.

Din punct de vedere practic, o mare parte a succesului Convenţiei se datorează mecanismului său de supraveghere bine dezvoltat, ceea ce face posibilă protejarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor garantate de aceasta.

La moment mecanismul Convenţiei are la baza două instituţii:

 -         Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, o instanţă internaţională care adoptă hotărâri obligatorii pe marginea cererilor înaintate de particulari şi state, pretinzând violarea Convenţiei;

 -         Comitetul de Miniştri, autoritatea politică principală a Consiliului Europei, care în virtutea Convenţiei are o responsabilitate specifică şi foarte exactă de supraveghere a executării hotărârilor Curţii.