Hotărâri

Hotărârea Reichman c. Franței

14/07/2016
Procedurile penale ar putea avea un efect de intimidare asupra libertății de exprimare

Hotărârea Marii Camere în cauza Buzadji c. Moldovei

05/07/2016
La 05 iulie 2016, Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea Buzadji c. Moldovei (cererea nr. 23755/07).

Hotărârile în cauza Lazu c. Moldovei şi Baştovoi c. Moldovei

05/07/2016
La data de 05 iulie 2017 Curtea a pronunţat hotărârea în cauza Lazu c. Moldovei (cererea nr. 46182/08) şi Baştovoi c. Moldovei (cererea nr. 36125/14).

Decizii

Decizia în cauza Lisnyy și alții c. Ucrainei și Rusiei

28/07/2016
La data de 28 iulie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Lisnyy și alții c. Ucrainei și Rusiei (cererea nr. 5355/15).

Decizia în cauza Navrotki c. Moldovei

25/07/2016
La data de 21 iulie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Navrotki c. Moldovei (cererea nr. 65953/11).

Decizia în cauza Spînu c. Moldovei

13/07/2016
Reclamant în cauza Spînu c. Moldovei este Andrei Spînu, cetățean al Republicii Moldova, cu domiciliul în Cobușca Nouă.

Noutăți

Cererile Lisovoi c. Moldovei, cererea nr. 16908/09, Ialamov c. Moldovei, cererea nr. 65324/09.

21/07/2016
Curtea Europeană a comunicat cererile Lisovoi c. Moldovei, cererea nr. 16908/09, Ialamov c. Moldovei, cererea nr. 65324/09.

Cererile Veretca c. Moldovei, Iurcovschi și alții c. Moldovei, Erhan c. Moldovei, Vlas c. Moldovei

21/07/2016
Curtea Europeană a comunicat cererile: Veretca c. Moldovei, cererea nr. 70671/12, Iurcovschi și alții c. Moldovei, cererea nr. 13150/11, Erhan c. Moldovei, cererea nr. 21947/16, Vlas c. Moldovei, cerere nr. 37057/11, Asociația Obștească "Societatea Scriitorilor Români din Moldova" și alții c. Moldovei, cererea nr. 4470/08.

Deciziile adoptate de CtEDO, anii 2011 - 2015

19/07/2016
Asociatia Obsteasca Juristii pentru Drepturile Omului a compilat deciziile CtEDO in privinta Moldovei, pentru anii 2011 - 2015.

arhiva noutăţilor